วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดทำตำราประกอบการเรียนการสอน คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก
ผศ.ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดทำตำราประกอบการเรียนการสอน คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ
27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกรเข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมของทั้ง 3 องค์กร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมือนแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม ร่วมกับสภาวิศวกร นำโดย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมของทั้ง 3 องค์กร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดี
27 ตุลาคม 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศผลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 อาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1

ประกาศผลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022
อาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ได้แก่ อาคาร The Emquartier โดยบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด
ซึ่งจะต้องรับการตรวจสอบอาคารอีกครั้ง เพื่อรับรางวัลในรอบที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ต่อไป ..

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าว “วิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) ซึ่งจะจัดวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าว
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) ซึ่งจะจัดวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม Empower Engineering in Digital Era: เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อให้วิศวกรและประชาชนทั่วไป ได้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรมให้ทันเทคโนโลยี และยกระดับความก้าวหน้างานวิศกรรมไทยสู่ความเป็นผู้นำในสากล
ยังกิจกรรมคลินิกช่าง ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน แก่ประชาชนฟรี
——————
ร่วมแถลงข่าว โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565
– นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)
ดำเนินรายการโดย นายกิติพันธุ์ นุตยกุล กรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
20 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม และเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยจะอยู่กันอย่างไร…ในวันที่โลกรวนและปัญหาน้ำรุมเร้า”

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม และเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยจะอยู่กันอย่างไร…ในวันที่โลกรวนและปัญหาน้ำรุมเร้า”
วิทยากร ได้แก่ ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ด้านปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตประตูเหล็ก SPR และผนังห้องน้ำ Valor ณ โรงงาน บริษัท ศุภริช จำกัด (SUPA RICH) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานคณะกรรมการวิศวกรหญิง นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ ที่ปรึกษา นางสุทธิรักษ์ สิริสุทธิ์ นางปุณฑริกา วอลทัน และนางสาวปิยพร หุตานนท์ กรรมการวิศวกรหญิง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตประตูเหล็ก SPR และผนังห้องน้ำ Valor ณ โรงงาน บริษัท ศุภริช จำกัด (SUPA RICH) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ Maria Garden Restaurant วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนายลือชัย ทองนิล ประธานฯ นำทีมที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (Pink Line Project) สถานีมีนบุรี

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนายลือชัย ทองนิล ประธานฯ นำทีมที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (Pink Line Project) สถานีมีนบุรี
โดยมีนายสามารถ แสงสุวรรณ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ให้การต้อนรับ
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร
โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ร่วมลงนามดังนี้
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร
มี ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการอำนวยการ วสท. ได้แก่ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมร่วมพิธี
บันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมให้แก่บุคลากรให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านงานวิศวกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพด้านวิศวกรรมระหว่างสามหน่วยงาน สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรด้านวิศวกรรมมีความรู้ ความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ