จบไปแล้ว.. สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56” เนื้อหาอัดแน่น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ รวม 48 ชั่วโมง (8 วัน)

จบไปแล้ว.. สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56”
เนื้อหาอัดแน่น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ รวม 48 ชั่วโมง (8 วัน)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม (วิศวกร และสถาปนิก) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้ต่อไป
————-
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร รุ่นที่ 57 ได้แล้ว
(11-13, 18-20, 26 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2565)
ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3oQqdmz
สมัครที่นี่ https://forms.gle/rBFHACrDSQSP2Kkt9

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเช้าเยี่ยมชมบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
โดยนายจักราวุธ ไรแสง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรนำชมเทคโนโลยี
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิด Pouch Cell และระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตเริ่มต้นสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และระบบสำรองไฟฟ้า แบบครบวงจรที่ใช้ระบบอัจฉริยะ เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
และช่วงบ่ายไปที่บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด เยี่ยมโรงงานผลิตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงให้บริการหลังการ ขายที่ครบวงจร
20 กันยายน 2565