คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 39 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 คน
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของกำแพงหมู่บ้านจัดสรร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่พังทลาย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. และนายนิศิต วนิชรานันท์ วิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของกำแพงหมู่บ้านจัดสรร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่พังทลาย โดยผู้อาศัยเป็นกังวลว่าจะมีอันตรายหรือไม่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสภาพความเสียหายบริเวณพื้นดินด้านหลังบ้านทุกหลังคาเรือนยุบตัวลงทำให้โครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรั้วที่ก่อสร้างติดกับพื้นที่ของหมู่บ้านคือทุ่งนา ซึ่งระดับอยู่ต่ำกว่าพื้นของโครงสร้างที่ถมขึ้นจากเดิมประมาณ 2-3 เมตร ได้เกิดการพังทลายลง และมีโครงสร้างบางส่วนที่ยังคงต่อเนื่องกับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น สันนิษฐานสาเหตุอาจเกิดจากการไหลหมุนของดินถมหมู่บ้านลงในทุ่งนา ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีน้ำแล้ว ทำให้ไม่มีแรงดันของน้ำช่วยพยุงดินถม จากการตรวจสอบอาคารพักอาศัยด้วยสายตา พบว่าตัวอาคารอยู่นอกโซนวิบัติของดิน และยังคงสภาพปกติ ไม่ปรากฏรอยร้าวให้เห็นในโครงสร้างเสา คาน และผนัง หากหลังจากนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดเข้ามากระทบเสริมให้ดินไหลเพิ่มจากเดิมอีก ก็อาจไม่กระทบกับความมั่นคงของอาคาร แต่อย่างไรก็ตามให้ผู้อาศัยหมั่นสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอาคาร เช่น ปรากฏรอยร้าวบนผนัง หรือประตู หน้าต่าง เริ่มปิด-เปิดไม่สะดวกเหมือนเดิม อาจเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเป็นอันตราย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อมาให้คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
สุดท้าย วสท. ได้แนะนำให้ตัดเศษโครงสร้างเสียหายที่ยังต่อเนื่องกับอาคารให้ขาดหลุดจากกัน และชิ้นส่วนที่เสียหายและยังคงแขวนยึดติดกับข้างตัวอาคาร แนะนำให้ตัดออกและเคลื่อนย้ายไปไว้ในในที่ที่ปลอดภัย
22 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราค่าเช่าห้องประชุม และค่าอาหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตราค่าเช่าห้องประชุม และค่าอาหาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม

ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม หมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

– เอกสารขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์

– เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

– แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

– รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้านแรงแผ่นดินไหว โดยอ.ธเนศ วีระศิริ

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้านแรงแผ่นดินไหว โดยอ.ธเนศ วีระศิริ

Downloadเอกสาร

การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร แนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร

การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร แนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 1,000 คน
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวให้ข้อมูลทางวิชาการ “กรณีการใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร ที่ไม่มีหลังคาคลุม ปลอดภัยหรือไม่”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวให้ข้อมูลทางวิชาการ “กรณีการใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร ที่ไม่มีหลังคาคลุม ปลอดภัยหรือไม่”
การใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร บันไดเลื่อนที่ใช้ภายใน และภายนอกอาคาร มีหลักการทำงานเหมือนกัน บันไดเลื่อนที่ใช้งานภายนอกอาคาร จะต้องเลือกให้ถูกต้องตามลักษณะของอาคาร เช่น แบบมีหรือไม่มีหลังคา มีหรือไม่มีผนังด้านข้างบันได ทั้งนี้การออกแบบ การติดตั้ง ความปลอดภัย การบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับบันไดเลื่อนภายนอกที่ใช้กับอาคารดังกล่าว
สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร มี 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ความสมบูรณ์ของฉนวนไฟฟ้า การป้องกันน้ำ และการต่อลงดิน เป็นต้น ลำดับถัดมาเป็นการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องกล จะต้องทนต่อสภาพอากาศ ป้องกันน้ำ และอายุการใช้งาน และลำดับสุดท้าย คือ การป้องกันน้ำไหลเข้าบันไดเลื่อน เช่น การยกระดับบันไดเลื่อนให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่บันไดเลื่อนที่ติดตั้ง การระบายน้ำออกกจากบันไดเลื่อน การเลือกแผ่นฝาครอบบันไดเลื่อนแบบกันลื่น น้ำจากรองเท้า และร่มกันฝน
นอกจากนี้การใช้งานบันไดเลื่อนภายนอกอาคาร จะต้องใช้งาน บำรุงรักษา และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการใช้งาน
(เอกสารสรุปตามภาพ)
———————–
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Level 1 Certified Infrared Drone Thermography” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพความร้อนทางอากาศ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก โดยวศ.นรเศรษฐ์ ติ้งมุข และวศ.อำนาจ มากแก้ว เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Level 1 Certified Infrared Drone Thermography” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพความร้อนทางอากาศ นำไปใช้ประโยชน์ในงานสำรวจ งานตรวจสอบ และสามารถนำไปปรับใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารการบรรยายเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ในสถานที่ทำงาน (ฉบับปรับปรุง) วันพฤหัสบดีที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

เอกสารการบรรยาย เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ในสถานที่ทำงาน (ฉบับปรับปรุง)

วันพฤหัสบดีที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

Download เอกสาร

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับนายศุภรัช เกาะอ้อม นายศุภชัย วงศ์วรรธนะโชติ และนายอิทธิพล ทองสุโชติ จาก บจม.ควอลิตี้ เฮ้าส์ เข้าพบ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับนายศุภรัช เกาะอ้อม นายศุภชัย วงศ์วรรธนะโชติ และนายอิทธิพล ทองสุโชติ จาก บจม.ควอลิตี้ เฮ้าส์ เข้าพบ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร
8 กุมภาพันธ์ 2565