ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค)”

? ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค)”
** ไม่เสียค่าใช้จ่าย **
? วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.
** ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM **
——————–
– ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/hW3rCNTbUEuRzzuD7
– แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ https://forms.gle/W3iPhMFwo4dQH7fs7
——————–
จัดโดย คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
?สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรกช 02-184 4600-9 ต่อ 504 หรือ E-mail : Korakot@eit.or.th

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.30 น.

– ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/ExDeTBska54D9rMr8

– ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ได้ที่  https://eit.or.th/escalator

– แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ https://forms.gle/L8X1avEDcVDpVV3u9

– ร่างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) https://www.eit.or.th/escalator.pdf

จัดโดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564  หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ได้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นกลับมาที่ วสท. ได้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม คุณเมตตา  หมอนเขื่อน  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 505

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดของโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดของโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ การติดตั้งตู้ความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลต่าง ๆ และวิศวกรอาสาคลิกนิกช่าง วสท.
โดยได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เสียสละเวลา และความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยเหลือประชาชน และอุทิศตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
8 และ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้าวสู่ปีที่ 21”

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้าวสู่ปีที่ 21”
โดยคมชัดลึก ได้เป็นพันธมิตรที่ดีกับ วสท. ในการร่วมนำเสนอข่าวขององค์กรมาโดยตลอด
15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
โดยสามารถบริจาคได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด โครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” แนะแนวทางการศึกษา และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด โครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” แนะแนวทางการศึกษา และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเชิญชวนให้นักศึกษาเป็นสมาชิก วสท. เพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ
1. แนะนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และกิจกรรมองค์กร
2. เส้นทางวิชาชีพวิศวกรรม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
3. เตรียมความพร้อมวิศวกรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่นักศึกษา วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน จำนวน 90 คน โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นวิทยากร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ประกาศผลอาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ประกาศผลอาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 ดังนี้

1. อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
โดย บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด
2. อาคาร Learning Exchange Building
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. อาคารชุดวิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา – ลาดพราว
โดย บริษัท เอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 เป็นโครงการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยเกณฑ์การตรวจสอบ ต้องเป็นอาคารที่มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดี มีมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

8 ตุลาคม 2564

ประกาศจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุง ห้องประชุม / ห้องสตูดิโอ / ห้องโถงชั้น4  อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประกาศจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุง ห้องประชุม / ห้องสตูดิโอ / ห้องโถงชั้น4  อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมีรายละเอียดข้อเสนอต่างๆ ตามเอกสารสารที่แนบ คลิกดาวน์โหลด 

พบกับโยธาน่ารู้กับลุงพานิช EP. ใหม่มาแล้วนะคะ

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างถูกวิธี

พบกับความรู้วิศวกรรมโยธาได้ที่  โยธาน่ารู้กับลุงพานิช

สัปดาห์นี้ EP 51  การบริหารจัดการน้ำภาคกลางตอนล่าง

 

ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021

โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021
ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน จัดทำโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 เป็นโครงการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยขึ้น โดยเกณฑ์สำหรับการตรวจอาคารนั้น ต้องเป็นอาคารที่มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดี มีมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ได้ดำเนินการบริหารที่ดี มีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้อาคารที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 มีดังนี้
1. อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
โดย บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด
2. อาคาร Learning Exchange Building
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. อาคารชุดวิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา – ลาดพราว
โดย บริษัท เอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

(ดร.ธเนศ วีระศิริ)
นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการประกวดอาคาร 64