วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด มูลค่า 150,000 บาท จาก บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยรับมอบจาก ดร.ภวัฒน์ วิทรูปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณศรีเกษม ชัยปิตินานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดย บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) ให้การสนับสนุนการขนส่ง มีนายพงศ์พีรพัฒน์ ชยานุวัชร รอง ผอ.ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานพาหนะ รับมอบ และจะเริ่มทยอยส่งออกคืนนี้
29 กันยายน 2564 ณ บริษัท วัชรพล จำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด มูลค่า 150,000 บาท จาก บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการอำนวยการ รับมอบจาก รศ.ดร.เฉลียว วิทรูปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิลโพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด และคุณศรีเกษม ชัยปิตินานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โดย พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
28 กันยายน 2564 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย บริจาค “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ (นายก) ร่วมกับมูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา (ประธาน), ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย นายธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช (ประธาน), วิศวกรกลุ่ม EIT CASEP, นายประสิทธิ์ สาระมาศ, นายมังกร ตราชู และนายอรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ บริจาค “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยนางสาวภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ผ่านทางระบบออนไลน์
27 กันยายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานสัญญาการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร”

?ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานสัญญาการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” ? (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
** Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom **
ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling/BIM) เป็นเครื่องมือทางดิจิทัลที่สำคัญในการออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนบำรุงรักษาอาคาร รวมทั้งงานอุตสาหกรรมการผลิต การทำการตลาดสร้าง Digital catalog เพื่อนำสินค้าและนวัตกรรมไปสู่ตลาดสากลที่ทันสมัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสภาวิชาชีพ สภาการค้า สภาการศึกษาร่วมกัน 13 องค์กร ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM ขึ้น และได้กำหนดเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
…………………….
? วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
? เวลา 13.00-16.30 น.
** รับจำกัด 300 ท่านเท่านั้น **
สแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ ?? https://bit.ly/BIM159
เพื่อลงทะเบียนรับไฟล์เอกสารและรหัส zoom
…………………….
? สอบถามเพิ่มเติม : คุณณัฐรียา
☎ โทรศัพท์ 02 184-4600 ต่อ 506
? eit_bim@hotmail.com

คณะอนุกรรมการ คลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสา เปิดให้คำปรึกษาออนไลน์ ในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน

วันนี้คณะอนุกรรมการ คลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสา เปิดให้คำปรึกษาออนไลน์ ในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ได้ให้คำปรึกษากว่า 26 เคส
..วิศวกรรมถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณวิศวกรทุกท่านที่เข้าร่วมให้คำปรึกษาในวันนี้ ท่านใดที่ สนใจเข้าร่วมโครงการขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ตามลิ้งลงทะเบียนด้านล่างนี้
ลงทะเบียน ✍ https://forms.gle/HtSdXZuepYNeyWnZA
หรือ Add line ID: engineeringclinic
25 กันยายน 2564

 

Check out https://www.geeba.io Crypto Gambling and Bitcoin News blog for more information.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564
ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society
? พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19
——————–
เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ ** ฟรี **
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nationalengineering2021.com/

คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 เข้าพบท่านชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “อนาคตโครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย”

คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 เข้าพบท่านชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “อนาคตโครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.
นำโดย นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. และประธานจัดงานฯ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.
#วิศวกรรมแห่งชาติ_2564 วันที่ 16 – 18 พ.ย. 2564
21/9/2564 (เวลา 09.00 น.)

คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาวิชาการ

วันนี้เวลา 15.00 น. คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาวิชาการ สำหรับทุกท่านได้ Update กฎหมาย มาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสำคัญ ๆ ของประเทศ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ติดตามกันด้วย ติดตามความคืบหน้าได้ที่
เว็บไซต์http://www.nationalengineering2021.com/
สนใจลงทะเบียน ✍? https://bit.ly/3CgGuFZ

ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society” 16-18 พฤศจิกายน 2564

? ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society”
16-18 พฤศจิกายน 2564
——————–
? พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19
——————–
เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ ** ฟรี **
? คลิก http://online.anyflip.com/jmnqp/mpvt/
หรือรายละเอียดทั้งหมด https://bit.ly/2YiSfgp
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบตู้ความดันลบแบบไม่มี ante room จำนวน 1 ตู้ เพื่อดูแลทารกที่กิดจากมารดาที่ติดเชื้อ COVID-19ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รับมอบตู้ความดันลบแบบไม่มี ante room จำนวน 1 ตู้ เพื่อดูแลทารกที่กิดจากมารดาที่ติดเชื้อ COVID-19 จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 9 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together
#SRDH #โรงพยาบาลสิรินธร
#MSD #สำนักการแพทย์
#กรุงเทพมหานคร