วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกันประกอบตู้ความดันลบ และบรรจุกล่อง เพื่อเตรียมส่งให้กับสถานพยาบาล

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกันประกอบตู้ความดันลบ และบรรจุกล่อง เพื่อเตรียมส่งให้กับสถานพยาบาลที่ขอความอนุเคราะห์มา โดยแบ่งเป็นตู้ความดันลบ แบบที่ 2 และแบบที่ 3 รวม 15 ตู้ และได้รับการสนับสนุนการขนส่งจากบริษัท วัชรพล จำกัด (รถขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
29 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร วสท.

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ตามประกาศของ ศบค. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยวันนี้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน จำนวน 45 ราย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา
22 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดวิศวกรอาสาตรวจสอบอาคาร ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และระเบิดของโรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก ได้มีประชาชนร้องขอให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ช่วยตรวจสอบอาคาร กว่า 500 ราย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดวิศวกรอาสาตรวจสอบอาคาร ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ทั้งด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ตามประกาศของ ศบค. เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะทยอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง (โดยได้เริ่มให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม)
13 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร วสท.

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ 2 หมู่บ้าน โดยตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะต้องซ่อมแซมส่วนใดบ้าง
เบื้องต้นพบว่าเสียหายไม่มาก มีบานกระจกแตก ฝ้าหลุดร่วง ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร
โดยมีคำแนะนำที่จะต้องสังเกตเบื้องต้น ได้แก่
1. ลักษณะกายภาพของอาคาร เช่น รั้ว การตั้งตรงของอาคาร
2. ตรวจสอบผนังบ้านว่ามีการทะลุ หรือมีกระจกแตกหรือไม่
3. รอยร้าวระหว่างเสากับคาน เพราะเป็นจุดต่อสำคัญ หากมีรอยแตกร้าว ต้องรีบแจ้งวิศวกรมาตรวจสอบ
4. หากมีเสียงลั่น และสั่นในอาคาร ให้รีบออกจากอาคาร และแจ้งวิศวกรเข้าตรวจสอบทันที
โดยขณะนี้กำลังรวบรวมวิศวกรอาสา เพื่อตรวจสอบอาคารที่เสียหาย และมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการตรวจสอบอาคารกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 500 ราย
———————
? หมายเหตุ:
1. การลงพื้นที่ต้องพิจารณาจากความปลอดภัย และการได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก
2. การดำเนินงานตรวจสอบจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
8 กรกฎาคม 2564
#วิศวกรอาสาพากลับบ้าน

การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ

การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ
3 สิงหาคม 2564

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจำปี พ.ศ. 2564
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
*************
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
ศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขยายเวลาเปิดรับเอกสารการเสนอชื่อ รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ๒๕๖๔

ขยายเวลาเปิดรับเอกสารการเสนอชื่อ
รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนรวมถึงระบบการจัดไปรษณีย์ในบางพื้นที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลผู้รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564
จึงขยายการเปิดรับเอกสารการเสนอชื่อผู้รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อขยายโอกาสให้แก่นายช่างผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สาธารณะได้มีโอกาสรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

 

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรตินายช่างที่มีผลงานที่ใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  • มอบรางวัลบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมไทย
  • มีผลงานทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ 

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ารับรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสารการเสนอชื่อได้ที่ คลิก https://bit.ly/3m9AQ1C หรือแสกน QR Code

  • ผู้เสนอชื่อจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อรับรางวัลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนในการพิจารณา และรวบรวมเอกสารประกอบทั้งหมดพร้อมไฟล์ PDF ฯลฯ นำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: altruismengineer@eit.or.th หรือทางไปรษณีย์ที่ คณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  • กำหนดส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวมธุรส อยู่ทอง โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 522

 

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2563(The Altruism Engineer Award 2021) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ณ อิมแพ็ค  ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัล         นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และประธานคณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineer Award 2021)

  1. นายลอย ชุนพงษ์ทอง         ผลงาน ปฏิมากรรมแสงในหลวง ร.๙
  2. นายชุมนุม พันธ์แก้ว           ผลงาน การแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. นายเลิศชาย พาชีรัตน์ ผลงาน การติดตั้งงานช่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย
  4. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผลงานโครงการ CU-ROBOCOVID เพื่อสร้างและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ส่งของ (ปิ่นโต)

เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลและผลงาน

1. นายลอย ชุนพงษ์ทอง

 

2. นายชุมนุม พันธ์แก้ว

 

3. นายเลิศชาย พาชีรัตน์

 

4. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง