ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
– ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/aMwFUyFNRgwjjdpj8

– ดาวน์โหลด กำหนดการเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว ได้ที่ https://eit.or.th/programhandling.pdf

– ดาวน์โหลด หนังสือเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว ได้ที่ https://eit.or.th/invitehandling.pdf

– ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ได้ที่   https://eit.or.th/handlingofmoltenmetals.pdf

– แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ https://forms.gle/YHAvhzKpr6v8EuR26

จัดโดย คณะทำงานจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2564  หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ได้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นกลับมาที่ วสท. ได้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม คุณเมตตา  หมอนเขื่อน  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 505

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับโลหะเหลว

แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ

 

วิศวกรอาสาจากจังหวัดขอนแก่น มาร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลพล

“รวมพลังวิศวกรขอนแก่น” วิศวกรอาสาจากจังหวัดขอนแก่น มาร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลพล โดยคุณกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองพล ส่งบุคลากรมาร่วมช่วยงาน พร้อมศึกษาวิธีการประกอบตู้ความดับลบตามมาตราฐานวิศวกรรมสถานฯ และขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้สนับสนุนตู้ความดันลบในครั้งนี้

ประกาศ รายชื่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ รายชื่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกดูรายชื่อทั้งหมด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับมอบ พัดลม และท่อพีวีซี จำนวน 5 ชุด จากนายสุทธิเวช นุชศิลา วิศวกรอาสา และกลุ่มเพื่อน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ มอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท. รับมอบ พัดลม และท่อพีวีซี จำนวน 5 ชุด จากนายสุทธิเวช นุชศิลา
วิศวกรอาสา และกลุ่มเพื่อน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ มอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป
10 สิงหาคม 2564

เสร็จสิ้นลงแล้วกับการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20 (20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์

เสร็จสิ้นลงแล้วกับการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20
(20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท.
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท.
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธาน Disaster Preparedness, Mitigation and Management of AFEO
ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธาน AEI – Building of AFEO
พันโท ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ประธาน Transportation and Logistic of AFEO
ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. และมีผู้แทน วสท. ร่วมประชุมอีกหลายท่าน รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิก
โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้
1. Environmental Engineering
2. Energy Work Group
3. Education and Training of Capacity Building Work Group
4. Disaster Preparedness, Mitigation and Management Work Group
5. Transportation and Logistic Work Group
6. Sustainable Cities Work Group
7. Adhoc Committee on Mobility of Engineers Forum
8. YEAFEO
9. WE-AFEO
10. Awards Meeting
11. AER Meeting
– AEI Electrical
– AEI Boiler
– AEI Building
– AEI Manufacturing
12. FEIAP Meeting
13. AFEO Governing Board Meeting
7 สิงหาคม 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ ตามมาตราฐาน วสท. เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ ตามมาตราฐาน วสท. เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ตู้ความดันลบเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20 (20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธาน AEI – Building of AFEO และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20 (20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี Ir. Ong Ching Loon The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) IEM President เป็นประธานในพิธีเปิด และ Ir. Hj Mohammad Zin Bin Hj Salleh – PUJA President (Brunei) กล่าวถึงการจัดงาน CAFEO 39 (Brunei เป็นเจ้าภาพ) มีวิศวกรที่เป็นผู้แทนจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้กว่า 155 คน
4 สิงหาคม 2564

การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ

การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ
3 สิงหาคม 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมช่าง ช่วยกันสำรวจพร้อมปรับปรุงอาคารเก่า เพื่อนำไปใช้เป็นอาคาร Community Isolation

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมช่าง ช่วยกันสำรวจพร้อมปรับปรุงอาคารเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานมานานกว่าสิบปี เพื่อนำไปใช้เป็นอาคาร Community Isolation อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยประมาณ 600 เตียง ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 นี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกันกับทีมช่างเพื่อประกอบตู้ความดันลบตามมาตราฐาน วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกันกับทีมช่างเพื่อประกอบตู้ความดันลบตามมาตราฐาน วสท. จำนวน 5 ตู้ ส่งมอบให้รพ.ชลประทาน ได้ใช้งานในสถานการณ์วิกฤตโควิทนี้