เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่ วสท. work from home 100% เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดตามประกาศขอความร่วมมือของ ศบค. ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

? เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมาก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่ วสท. work from home 100% เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดตามประกาศขอความร่วมมือของ ศบค. ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564

จึงขอให้สมาชิก ติดต่อตามช่องทาง ดังนี้
? อบรม สัมมนา
– Line square อบรมสัมมนา
– กล่องข้อความ เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/
– โทรศัพท์ 097-261-7914, 090-990-9791
———————
?การเงิน
อีเมล jenjobwong@gmail.com
———————
?ธุรการ
อีเมล patcha@eit.or.th
———————
?มาตรฐาน
อีเมล metta.eit@gmail.com
———————
?ร้านหนังสือ วสท.
– เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/EITBOOKSTORE/
– อีเมล book@eit.or.th
– โทรศัพท์ 086-663-7880
———————
?สมัครสมาชิก
– อีเมล member@eit.or.th
– โทรศัพท์ 0875573596
———————
ผู้จัดการสำนักงาน
คุณอรัญญา โทรศัพท์ 08-1914-0301

ขออภัยในความไม่สะดวก

“วิศวกรอาสาพากลับบ้าน” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร

“วิศวกรอาสาพากลับบ้าน” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดประชุมวิศวกรอาสา เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารในกรณีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ
โดยจะมีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะต้องซ่อมแซมส่วนใดบ้าง โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป ตามที่มีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจสอบอาคาร มาที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 300 ราย ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3hwIhxY
7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ 2 หมู่บ้าน โดยตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะต้องซ่อมแซมส่วนใดบ้าง
เบื้องต้นพบว่าเสียหายไม่มาก มีบานกระจกแตก ฝ้าหลุดร่วง ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร
โดยมีคำแนะนำที่จะต้องสังเกตเบื้องต้น ได้แก่
1. ลักษณะกายภาพของอาคาร เช่น รั้ว การตั้งตรงของอาคาร
2. ตรวจสอบผนังบ้านว่ามีการทะลุ หรือมีกระจกแตกหรือไม่
3. รอยร้าวระหว่างเสากับคาน เพราะเป็นจุดต่อสำคัญ หากมีรอยแตกร้าว ต้องรีบแจ้งวิศวกรมาตรวจสอบ
4. หากมีเสียงลั่น และสั่นในอาคาร ให้รีบออกจากอาคาร และแจ้งวิศวกรเข้าตรวจสอบทันที
โดยขณะนี้กำลังรวบรวมวิศวกรอาสา เพื่อตรวจสอบอาคารที่เสียหาย และมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการตรวจสอบอาคารกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 500 ราย
———————
? หมายเหตุ:
1. การลงพื้นที่ต้องพิจารณาจากความปลอดภัย และการได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก
2. การดำเนินงานตรวจสอบจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
8 กรกฎาคม 2564
#วิศวกรอาสาพากลับบ้าน

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !
เนื่องจากจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ลงทะเบียนไว้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนมาก จึงต้องการรับวิศวกรอาสาเพิ่ม เพื่อช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแก่ประชาชน
? วิศวกรท่านใดสนใจ โปรดลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/q1gRdjhHD6trefPY7

วิศวกรอาสาพากลับบ้าน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรอาสาพากลับบ้าน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

167 หลังคาเรือนที่ร้องขอให้ตรวจอาคาร

ตามที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการประสานจาก ประชาชน ขอให้วิศวกรช่วยตรวจสอบอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเพลิงไหม้ โรงงาน ย่าน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นั้น ตอนนี้มีทังหมด 167 หลังคาเรือน วสท. จึงได้ประสานวิศวกรมาร่วมประชุมกำหนดขอบเขตงานเพื่อการระดมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ พร้อมนัดประชุมกับวิศวกรอาสาประชุมครั้งละ 15-20 คน ต่อไป

และเริ่มลงพื้นที่วันที่ 8 กค 2564 เวลา 9.00 น. วิศวกรอาสาเข้าร่วมได้ตามแผนที่ครับ

ภัสสร บางนา วงแหวน – Passorn Bangna Wongwaen
02 442 0601
https://goo.gl/maps/DUqRdvq7HJ988z6a9