“แรงดันน้ำที่กระทำต่อประตูรถเมื่อรถจมน้ำ” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

“แรงดันน้ำที่กระทำต่อประตูรถเมื่อรถจมน้ำ”
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
เป็นที่ทราบกันว่า ในกรณีรถตกน้ำ คนที่อยู่ในรถจะเปิดประตูออกเป็นเรื่องยากมาก แม้แต่คนที่ลงไปช่วยก็ต้องใช้วิธีทุบกระจกรถ เพราะแรงดันน้ำนอกรถมากจนเปิดไม่ไหว จำเป็นต้องหมุนกระจกรถลงยอมให้น้ำเข้าในรถ เพื่อเกิดแรงดันจากในรถที่เพียงพอจะเปิดประตูออกได้ แต่การจะหมุนกระจกลงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปัจจุบันกระจกรถส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้า ขณะรถจมน้ำระบบไฟฟ้าอาจช๊อตหมดจนเปิดไม่ได้ การมีเครื่องทุบกระจกในรถจึงเป็นเรื่องจำเป็น ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ลองคำนวณแรงดันน้ำที่กระทำกับประตูรถแล้ว จึงทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดออกจากด้านในตัวรถ
ดูรายการคำนวณตามลิงก์ ebook
https://anyflip.com/eemqh/kfei

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)

ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทำต้นแบบ (Prototype) นี้ เป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด สำหรับจะนำใช้ในส่วนใดนั้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนนั้น ๆ และก่อนใช้งานควรทำการตรวจสอบ
– ปริมาณการถ่ายเทอากาศ >12ACH
– Differential Pressure มากกว่า 2.5 pa (โดยในห้องผู้ป่วย ความดันต้องน้อยกว่าความดันภายนอก)
– อุณหภูมิภายในและภายนอก ต่างกันไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธ์ 50-65% RH

**เพื่อความสะอาดของตู้ความดันลบต้องเปิดพัดลมอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการใช้งาน
– เปิดพัดลมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หลังการเลิกใช้ตู้ความดันลบ
–  ต้องเปิดพัดลมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เมื่อมีการสลับผู้ป่วยคนใหม่เข้าตู้ความดันลบ

หมายเหตุ :
– ระมัดระวังการต่อท่อลมกับพัดลมจะต้องไม่ให้เกิดการรั่วโดยเด็ดขาด (การทดสอบการรั่วทำได้โดยให้เปิดพัดลมแล้วตรวจสอบบริเวณรอยต่อโดยการใช้ฟองสบู่หรือโฟมล้างมือทำความสะอาด)
– ความหนาของพลาสติกที่กำหนดให้ใช้ ไม่น้อยกว่า 500 ไมครอนหรือ (0.5 มิลลิเมตร)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณอังศนา โทร. 08-9914-2005
คุณแสงดาว โทร. 08-0649-8128

คลิกดาวน์โหลด 

 

ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 ด้วยความปรารถนาดีจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19
▫️ใส่หน้ากากอนามัย
▫️ล้างมือบ่อย ๆ
▫️เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่ไฟล์ PDF “การคำนวณน้ำหนักบรรทุกลงเสาเข็ม กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ ” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

เผยแพร่ไฟล์ PDF “การคำนวณน้ำหนักบรรทุกลงเสาเข็ม กรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ ”
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อภายในอาคาร
2. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดลงทะเบียนอบรม-สัมมนา จุดประชาสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อ-ประสานงานกับบุคคลภายนอก สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค
4. ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคความเข้มข้น 70% ในพื้นที่อาคารทุกชั้น
5. จำกัดบริเวณการเข้าออกอาคารทางเดียว เพื่อผ่านจุดคัดกรองที่หน้าลิฟต์ ชั้น 1
6. ห้องอบรมสัมมนา ได้จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วม โดยแยกโต๊ะละ 1 ท่าน เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และกรุณาไม่ปกปิดข้อมูลกรณีมีการซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยของบุคลากร ผู้เข้าอบรม-สัมมนา และผู้มาติดต่อหน่วยงานทุกท่าน

                   

การรื้อถอนอาคารถล่มอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาอาคาร 3 ชั้น หมู่บ้านกฤษดานคร 31

การรื้อถอนอาคารถล่มอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาอาคาร 3 ชั้น หมู่บ้านกฤษดานคร 31

https://www.youtube.com/watch?v=WgY5gN72R0k

วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท.

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และ ดร.เกษม ปิ่นทอง ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. เข้าพบ และสัมภาษณ์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. เรื่องบทบาทของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย สถานการณ์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือกับ วสท.
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของกรมชลประทานต่อสาธารณะ วิศวกรและประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป
8 เมษายน 2564 ณ กรมชลประทาน

วสท. เข้าสำรวจเก็บข้อมูลเหตุอาคารเพลิงไหม้และถล่ม ที่หมู่บ้านกฤษดานคร 31 และประชุม เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม.

นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน และนายปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา กรรมการฯ เป็นผู้แทน วสท. เข้าสำรวจเก็บข้อมูลเหตุอาคารเพลิงไหม้และถล่ม ที่หมู่บ้านกฤษดานคร 31 และประชุม เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม.
8 เมษายน 2564
#EITศักดิ์ศรีวิศวกรไทยเพื่อรับใช้สังคม

 

กลับมาอีกครั้ง…กับการตามหานายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2564 (The Altruism Engineer Award 2021) จัดโดย คณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรตินายช่างที่มีผลงานที่ใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  • มอบรางวัลบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมไทย
  • มีผลงานทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ 

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ารับรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสารการเสนอชื่อได้ที่ คลิก https://bit.ly/3m9AQ1C หรือแสกน QR Code

  • ผู้เสนอชื่อจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อรับรางวัลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนในการพิจารณา และรวบรวมเอกสารประกอบทั้งหมดพร้อมไฟล์ PDF ฯลฯ นำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: [email protected] หรือทางไปรษณีย์ที่ คณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  • กำหนดส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวมธุรส อยู่ทอง โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 522

 

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2563(The Altruism Engineer Award 2021) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ณ อิมแพ็ค  ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัล         นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และประธานคณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineer Award 2021)

  1. นายลอย ชุนพงษ์ทอง         ผลงาน ปฏิมากรรมแสงในหลวง ร.๙
  2. นายชุมนุม พันธ์แก้ว           ผลงาน การแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. นายเลิศชาย พาชีรัตน์ ผลงาน การติดตั้งงานช่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย
  4. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผลงานโครงการ CU-ROBOCOVID เพื่อสร้างและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ส่งของ (ปิ่นโต)

เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลและผลงาน

1. นายลอย ชุนพงษ์ทอง

 

2. นายชุมนุม พันธ์แก้ว

 

3. นายเลิศชาย พาชีรัตน์

 

4. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง

 

ตอบโจทย์ : อุทาหรณ์ “กู้ภัย” โศกนาฏกรรม “ไฟไหม้-ตึกถล่ม” (5 เม.ย. 64)

[Live] 20.30 น. #ตอบโจทย์ : อุทาหรณ์ “กู้ภัย” โศกนาฏกรรม “ไฟไหม้-ตึกถล่ม” (5 เม.ย. 64)
.
ร่วมสนทนาประเด็น
บทเรียนจากกรณีไฟไหม้และตัวอาคารพังถล่มลงมา ย่านทวีวัฒนา จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมถึงผู้ดูแลบ้านเสียชีวิตหลายราย
ผู้ร่วมรายการ
• รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
• จิรัฐฒิกร บรรจงกิจ ผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
รับชมทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3
• ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/TobJote