ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.กิตติ จันทรา ประธานสาขาภาคตะวันออก 1ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดกะสังอัตตนันท์

(2 ธันวาคม 2563) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติตอนรับและร่วมหารือกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.กิตติ จันทรา ประธานสาขาภาคตะวันออก 1 และคณะกรรมการสาขาภาคตะวันออก 1 ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดกะสังอัตตนันท์ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์หากเกิดเพลิงไหม้ การดับเพลิงเบื้องต้น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้
โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก และสำนักงานเขตวังทองหลาง
ดำเนินการโดย บริษัท นิปปอนเคมิคอล จำกัด
30 พฤศจิกายน 2563

   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)จัดการแข่งขันกอล์ฟ EIT GOLF 2020 เพื่อพัฒนางานต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้สมาชิก วสท. วิศวกร และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์ และสนับสนุนกิจการ วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการแข่งขันกอล์ฟ EIT GOLF 2020 เพื่อพัฒนางานต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้สมาชิก วสท. วิศวกร และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์ และสนับสนุนกิจการ วสท. โดยมีทีมร่วมเข้าแข่งขัน 30 ทีม
30 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑาสปอร์ต คลับ

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. ประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. ประจำปี 2563
ดำเนินการโดย บริษัท นิปปอนเคมิคอล จำกัด
30 พฤศจิกายน 2563