วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38

พิธีปิดงาน CAFEO 38
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษะยนันทน์ เลขานุการ คณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ร่วมพิธีปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38) ผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Fostering Initiatives and Actions by AFEO to Build a Sustainable and Prosperous ASEAN Community”
โดยจัดระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการร่วมมือทางด้านมาตรฐานการตรวจสอบกลางในเรื่อง Boiler Building Electrical และ Manufacturing สำหรับในภูมิภาคอาเซียนด้วย
ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป CAFEO 39 ให้กับ Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA), Brunei Darussalam
26 พฤศจิกายน 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นายกิติพันธุ์ นุตยกุล กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ขององค์กร โครงการสำคัญต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ต่อสาธารณะ วิศวกร และประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป
26 พฤศจิกายน 2563 ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38)

25 พฤศจิกายน 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38) ผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Fostering Initiatives and Actions by AFEO to Build a Sustainable and Prosperous ASEAN Community” โดยจัดระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการร่วมมือทางด้านมาตรฐานการตรวจสอบกลางในเรื่อง Boiler Building Electrical และ Manufacturing สำหรับในภูมิภาคอาเซียนด้วย
มี Dr.Sc. Nghiem Vu Khai, Acting AFEO Chairman, Vice President of VUSTA เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี Keynote Speeches ที่สำคัญดังนี้
1. Industry 4.0 and engineering solutions in the new era for climate and disaster proof and a resilient ASEAN
By H.E. U Win Khaing, Union Minister of Electricity and Energy, Myanmar
2. Future ready labour force: innovative education for the next generation of ASEAN Engineers
By Ir Dr Chuah Hean Teik, Chairman of ASEAN Academy of Science and Technology, former President of The Institution of Engineers, Malaysia
3. People centred connectivity: advanced connectivity, technology and solutions in Electricity and Power sector of Viet Nam.
By Mr. Ngo Son Hai, Vice President of Vietnam Electricity (EVN)
การนำเสนอ Country report ของประเทศสมาชิก AFEO ดังนี้
1. The Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA), Viet Nam
2. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA), Brunei Darussalam
3. Board of Engineers Cambodia (BEC), Cambodia
4. Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia
5. The Institution of Engineers, Malaysia (IEM), Malaysia
6. The Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed.MES), Myanmar
7. The Philippine Technological Council (PTC), The Philippines
8. The Institution of Engineers, Singapore (IES), Singapore
9. The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT), Thailand

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านการตรวจสอบเรื่อง “Fire Safety Management, Material Control, Exterior Planning, Exit Stairs, Exit Ways, Fire Wall/floor, Fire Alarm, Fire Suppression and Smoke Control”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านการตรวจสอบเรื่อง
“Fire Safety Management, Material Control, Exterior Planning, Exit Stairs, Exit Ways, Fire Wall/floor, Fire Alarm,
Fire Suppression and Smoke Control”
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสู่ระดับอาเซียน
ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80) ได้แก่
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคาร ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้ง เสวนาหลากหลายหัวข้อ อาทิ

  • เสวนา: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้!
  • สัมมนา: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
  • มอบรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563
  • คลินิกช่าง

   

 

ภาพกิจกรรมวันแรก ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 อัดแน่นด้วยหัวข้อสัมมนาน่าสนใจมากมาย

ภาพกิจกรรมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ วันแรก !!
ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมงานสัมมนา ปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน ชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม ฟรีทั้งงาน
งานยังมีอีก 2 วันนะคะ (11-13 พ.ย. ที่อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี)
หัวข้อสัมมนา http://www.nationalengineering2020.com/index.php…
——————
ติดตาม Facebook Live สัมมนาหลากหลายหัวข้อ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เวลา 10.00-16.00 น. ได้ที่
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Engineering Disruption  ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

กฎกระทรวง กำหนดประเภทของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง กำหนดประเภทของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563