วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38

พิธีปิดงาน CAFEO 38
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษะยนันทน์ เลขานุการ คณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ร่วมพิธีปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38) ผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Fostering Initiatives and Actions by AFEO to Build a Sustainable and Prosperous ASEAN Community”
โดยจัดระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการร่วมมือทางด้านมาตรฐานการตรวจสอบกลางในเรื่อง Boiler Building Electrical และ Manufacturing สำหรับในภูมิภาคอาเซียนด้วย
ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป CAFEO 39 ให้กับ Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA), Brunei Darussalam
26 พฤศจิกายน 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นายกิติพันธุ์ นุตยกุล กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ขององค์กร โครงการสำคัญต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ต่อสาธารณะ วิศวกร และประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป
26 พฤศจิกายน 2563 ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38)

25 พฤศจิกายน 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38) ผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Fostering Initiatives and Actions by AFEO to Build a Sustainable and Prosperous ASEAN Community” โดยจัดระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการร่วมมือทางด้านมาตรฐานการตรวจสอบกลางในเรื่อง Boiler Building Electrical และ Manufacturing สำหรับในภูมิภาคอาเซียนด้วย
มี Dr.Sc. Nghiem Vu Khai, Acting AFEO Chairman, Vice President of VUSTA เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี Keynote Speeches ที่สำคัญดังนี้
1. Industry 4.0 and engineering solutions in the new era for climate and disaster proof and a resilient ASEAN
By H.E. U Win Khaing, Union Minister of Electricity and Energy, Myanmar
2. Future ready labour force: innovative education for the next generation of ASEAN Engineers
By Ir Dr Chuah Hean Teik, Chairman of ASEAN Academy of Science and Technology, former President of The Institution of Engineers, Malaysia
3. People centred connectivity: advanced connectivity, technology and solutions in Electricity and Power sector of Viet Nam.
By Mr. Ngo Son Hai, Vice President of Vietnam Electricity (EVN)
การนำเสนอ Country report ของประเทศสมาชิก AFEO ดังนี้
1. The Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA), Viet Nam
2. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA), Brunei Darussalam
3. Board of Engineers Cambodia (BEC), Cambodia
4. Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia
5. The Institution of Engineers, Malaysia (IEM), Malaysia
6. The Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed.MES), Myanmar
7. The Philippine Technological Council (PTC), The Philippines
8. The Institution of Engineers, Singapore (IES), Singapore
9. The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage (EIT), Thailand

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านการตรวจสอบเรื่อง “Fire Safety Management, Material Control, Exterior Planning, Exit Stairs, Exit Ways, Fire Wall/floor, Fire Alarm, Fire Suppression and Smoke Control”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านการตรวจสอบเรื่อง
“Fire Safety Management, Material Control, Exterior Planning, Exit Stairs, Exit Ways, Fire Wall/floor, Fire Alarm,
Fire Suppression and Smoke Control”
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสู่ระดับอาเซียน
ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80) ได้แก่
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคาร ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้ง เสวนาหลากหลายหัวข้อ อาทิ

  • เสวนา: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้!
  • สัมมนา: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
  • มอบรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563
  • คลินิกช่าง

   

 

ภาพกิจกรรมวันแรก ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 อัดแน่นด้วยหัวข้อสัมมนาน่าสนใจมากมาย

ภาพกิจกรรมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ วันแรก !!
ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมงานสัมมนา ปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน ชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม ฟรีทั้งงาน
งานยังมีอีก 2 วันนะคะ (11-13 พ.ย. ที่อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี)
หัวข้อสัมมนา http://www.nationalengineering2020.com/index.php…
——————
ติดตาม Facebook Live สัมมนาหลากหลายหัวข้อ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เวลา 10.00-16.00 น. ได้ที่
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Engineering Disruption  ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

กฎกระทรวง กำหนดประเภทของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง กำหนดประเภทของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

 

AWC: Common Questions Atomic Wallet Knowledge Base

Atomic’s mission is to accelerate the adoption and distribution of cryptocurrency by creating a secure, durable and multi-faceted space. The platform takes serious measures to ensure the security of stakeholders, offering a robust set of interfaces. The developers assure that maintaining confidentiality is one of the main goals for creating a reliable Atomic environment. The interface is easy to navigate, with the “Buy Crypto” tab being in bold letters at the top of the page. Simply choose the cryptocurrency you want to buy, the amount you want, and click “Buy Now”.

  1. For an added layer of security and a wider range of safety features, be sure to read up on the best hardware wallets out there.
  2. For a crypto wallet to “hold” cryptocurrency, the private key in your wallet needs to match the public address to which the cryptocurrency is assigned.
  3. AWC holders receive cashback for using the exchange service (the cashback amount is related to the membership status).
  4. Atomic Wallet does not collect or store any private keys, backup phrases or passwords.

He founded BitInstant in 2011 and is a founding member of the Bitcoin Foundation. He formerly served as vice chairman and actively helps the foundation work towards its mission to standardize, protect and promote the use of Bitcoin. As a new user choose option 1 and proceed to set up a password. Every wallet type has its tradeoffs, so be sure to learn the nuances. So, I have 30 AWC-ERC20 in my wallet for some bit of time now. I think I got them around .07 USD and atm it’s at ~$1 USD.

Currently, the best Flux exchange to buy FLUX is Binance, which saw $ 1.02M worth of Flux trading volume in the last 24 hours. However, you can also choose from other exchanges that list FLUX, such as Crypto.com, Binance US, Indodax, Coinone and Bitforex. If your supposed cashback goes over this https://cryptolisting.org/ upper limit, you’ll receive the maximum amount allowed by your membership level. The reward cannot exceed $400 USD even for our platinum members. Atomic Wallet is an example of an online wallet but is unique in that it can be used to transfer across blockchains without needing an exchange.

For more information on the market capitalization and price statistics See full market cap and price stats. Due to the partnership with Simplex, users can purchase tokens via credit and debit cards. Moreover, users can track investment values ​​and price movements in real time, plus manage their portfolio thanks to the Atomic Wallet suite of tools. Atomic Wallet is a convenient, smooth-working platform with extensive functionality and plenty of customization options. With a built-in exchange, Atomic Wallet facilitates p2p exchanges and in-app swaps. Furthermore, Atomic Wallet has strong partnerships with leading decentralized exchanges.

The developers opted for on-device intelligence, in which only wallet users have full access to their funds. Atomic provides encrypted private keys that are stored on the user’s device (computer or smartphone). All important data is encrypted and securely protected with a password and a 12-word mnemonic seed phrase. Launched in 2017, Atomic Wallet Coin (AWC) is a cryptocurrency wallet designed in accordance with contemporary security, anonymity and decentralization requirements. The Wallet’s core functionality is based upon built-in atomic swaps (which allow users to trade crypto from within their wallet). This website is using a security service to protect itself from online attacks.

What’s the difference between the tokens?

Exchanges such as Coinbase charge 0% to 0.60% per transaction, which makes it a better option when transferring large sums of cryptocurrency. After logging in you’ll be redirected to the Atomic Wallet landing page where you’ll have access to features that will let you store, transfer and stake cryptocurrency. There’s an upper limit on how much AWC you can receive via our membership program, which you can check in the Settings tab on the left sidebar. The limit currently caps at 400 USD worth of AWC in cashback per month for our Platinum users.

Who Are The Founders Of Atomic Wallet?

We also gather additional information from different sources to ensure we cover all necessary data or events. You can buy Flux with USDT on the Binance cryptocurrency exchange. Binance is one of the most popular cryptocurrency exchanges in the world, and handled $ 1.02M worth of Flux trading volume in the last 24 hours. Binance also lists a very large number of other cryptocurrencies, so you will have plenty of trading options in addition to Flux. Our partners offer full support for the Ethereum- and BSC-based AWC tokens.

Цена Atomic Wallet Coin в реальном времени

You should also keep in mind, that the minimum cashback amount is 0.1 AWC. You will not receive cashback if your total cashback for one month amounted to less than 0.1 AWC. In theory, Atomic Wallet is safe if you follow all the rules.

AWC Transactions Chart

Konstantin is best known as the founder of Chalengelly.com, which is the biggest crypto instant exchange with over 2 million monthly active customers and a monthly turnover of $0.5bn. AWC was the first token issued by a decentralized crypto wallet and provides sell awc token holders with benefits such as cashback, affiliate, and bounty rewards, staking, and voting rights. Atomic Wallet charges a flat 2% fee plus network fees for every transaction. This is higher than most exchanges, with the industry average being around 1%.

Atomic Wallet Coin ICO

Once AWC starts trading with any stablecoin we will display the pairs here. If you are planning to trade crypto, please consult a financial adviser. Analysis was done on daily data, so all moving averages, RSI, etc.., were calculated on a daily Atomic Wallet Coin price chart. To see more analysis and outlook, please check the Atomic Wallet Coin price prediction page.

Keep in mind you’ll still need to have a small amount of ETH on your address to pay the network fees for the swap (or BSC, in the case of BEP-20 AWC). If you don’t, click on Claim ETH (or Claim BSC) to request funds from us to cover the fees. Among the services offered by the platform are the swapping of crypto assets, Proof-of-Stake (PoS) assets and well-known fiat currencies, as well as the provision of cashback for exchange. If you want to send cryptocurrency, you sign off ownership of the coins and they will then match the wallet address you sent them to.

There was no trade for the last 24 hours, meaning no one sold or bought this coin. As of November 2021, Atomic Wallet Coin (AWC) is available to purchase on Binance DEX, Uniawap (V2), Hoo and ​​IDEX exchanges. His areas of interest include decentralization, custody-free solutions, and p2p exchanges. In addition, Gladych serves as an advisor at Genesis Vision.

Credit/debit card bank processing fees can reach up to 5% when buying cryptocurrency with fiat, making Atomic Wallet fees some of the highest in the industry. Atomic Wallet supports over 500 different cryptocurrencies. Unlike most exchanges that require your details for KYC, Atomic Wallet lets you remain completely anonymous. You can buy, stake, and trade your cryptocurrency without ever having to reveal your identity. For a crypto wallet to “hold” cryptocurrency, the private key in your wallet needs to match the public address to which the cryptocurrency is assigned. When the keys match, this will show as a balance in your wallet.

The Atomic Wallet team has stated that no more than 4,500,00 AWC will be distributed over the next 12 months for Airdrop, Affiliate Rewards, and Market Making. One of the biggest downsides of Atomic Wallet is that it’s not compatible with any hardware wallets. Investing in crypto for the first time can be a little daunting. There are hundreds of cryptocurrencies to choose from and the last thing you need is a complex browser to buy them from. To buy, choose the currency you want to exchange and the token you want to purchase. It’s good practice to physically write down your password and code.