คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ซึ่งวันนี้เข้าตรวจอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารสำนักการโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมี นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทีมบริหารงานจาก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจสอบอาคาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารสู่ระดับอาเซียน

#ASEAN_Building_Fire_Safety_Awards_2020
29 ตุลาคม 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ วสท. สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปตท. ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุท่อก๊าชระเบิด

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ วสท. สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปตท. ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุท่อก๊าชระเบิด ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และกรรมการอำนวยการ เข้าพบนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และกรรมการอำนวยการ ได้แก่ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายก 1 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก 2 นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก 3 และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าพบนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการคนใหม่ และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสององค์กร

27 ตุลาคม 2563 ณ การประปานครหลวง

 

 

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก พร้อมวิศวกรอาสาจาก วสท. สาขาภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสภาพโครงสร้างอาคาร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตการณ์ท่อก๊าซระเบิด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก พร้อมวิศวกรอาสาจาก วสท. สาขาภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสภาพโครงสร้างอาคาร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตการณ์ท่อก๊าซระเบิด ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ได่แก่ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สถานีตำรวจภูธรเปร็ง และโรงเรียนเปร็งราษฎร์บำรุง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าความเสียหายส่วนใหญ่เป็นเรื่องระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และกระจก โดยไม่พบความเสียหายโครงสร้างหลักของอาคาร และให้ข้อเสนอแนะในการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย

24 ตุลาคม 2563 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานฯนำคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานฯ นำคณะกรรมการ เข้าพบนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อรายงานกิจกรรมของ วสท. และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง วสท. กับ กพร. ได้แก่

1. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ความปลอดภัยในการทำงานในเหมืองแร่ คู่มือการทำงานของวิศวกร
2. การฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรอบรมของ วสท. “การเจาะและระเบิดในงานวิศวกรรม สำหรับวิศวกร”
3. เรื่องอื่น ๆ เช่น การพัฒนามาตรฐานและการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และโลหกรรม
การพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรของ กพร. ในการสอบเลื่อนระดับ เป็นต้น

21 ตุลาคม 2563 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก คือ อาคาร RATCH GROUP นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำนักการโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
โดยมี คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร คุณสุรชัย ขันธมิตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และทีมงานบริหารอาคารให้การต้อนรับ และร่วมตรวจสอบอาคาร

#ASEAN_Building_Fire_Safety_Awards_2020
21 ตุลาคม 2563

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเตรียมพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเตรียมพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

21 ตุลาคม 2563
ณ ห้องซัฟไฟร์ 101 อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
————————-
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จัดระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ กรรมการอำนวยการ และประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ กรรมการอำนวยการ และประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 2 ในโอกาส่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร กรรมการอำนวยการ และประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร กรรมการอำนวยการ และประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 77 ปี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

 

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยเข้าตรวจอาคารศูนย์การค้า Central Westgate

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยเข้าตรวจอาคารศูนย์การค้า Central Westgate นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารสำนักการโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมี นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการ งานสนับสนุนปฏิบัติการและรับผิดชอบงานควบคุมมาตรฐานศูนย์การค้า นายพิชิต โรจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน-สถาบัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานระบบ, ฝ่ายงานอาคาร, ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย(LP) เข้าร่วมตรวจสอบด้วย
7 ตุลาคม 2563