วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัด “เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM)

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัด “เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ” เพื่อขอข้อคิดเห็นจากวิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

โดยมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่างสาขาในการดำเนินงานโดยใช้ BIM ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกันบนกรอบงานที่กำหนดขึ้นในสภาพการทำงานทั้งวงจรตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้าง

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน และได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วสท. ด้วย

24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ ส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ แผนกความปลอดภัย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด จัด In House Training หลักสูตร “นโยบาย แผนพัฒนา เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางของไทย”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ ส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ แผนกความปลอดภัย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด จัด In House Training หลักสูตร “นโยบาย แผนพัฒนา เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางของไทย” ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด โดย ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม มาเป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายยศกร ชลรัตน เป็นผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) เป็นคณะทำงานร่างแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแห่งชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายยศกร ชลรัตน เป็นผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) เป็นคณะทำงานร่างแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแห่งชาติ และแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรองอธิบดีฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ เป็นประธานกรรมการ

โดยได้แจ้งที่ประชุมคณะร่างฯ ว่า วสท. มีทีมวิศวกรอาสามีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมทุกสาขา ในกรณีมีเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือนครั้งที่ 9-9/2563 (22-09-63) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือนครั้งที่ 9-9/2563 (22-09-63) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละสาขาสร้างความเข็มแข็งทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม สู่สมาชิก และวิศวกร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 โดยงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 Engineering for Society : Engineering Disruption จัดวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 โดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จับมือผู้สนับสนุนจากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในความร่วมมือที่จะพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวหน้าทันต่อยุค Disruption

โดยงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 Engineering for Society : Engineering Disruption
จัดวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

? พบกับ ::
• 5G Technology, AI, BIM
• การเสวนาพิเศษ และสัมมนาด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
• คลินิกช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องบ้าน โดยวิศวกรอาสา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
• งานแสดงสินค้าทางด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และความปลอดภัย เพื่อรองรับการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล

? ติดตามรายละเอียดได้ที่ Fanpage : www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT

? ร่วมสัมมนา “ฟรี” ทุกหัวข้อ ที่นี่ ? http://www.nationalengineering2020.com/index.php…

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9

22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เปิด EIT Marketplace เพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือร้านค้า ของสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เปิด EIT Marketplace เพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือร้านค้า ของสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยท่านสามารถมอบส่วนลดพิเศษแก่ สมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือวิศวกร

? ติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ EIT PRIVILEGE ไปติดที่ร้านค้าของท่าน สามารถแจ้งชื่อร้าน สินค้า หรือบริการ สถานที่ตั้ง และส่วนลดที่จะมอบให้
กรุณาลงทะเบียนที่นี่ https://forms.gle/sA49WQMC3HgcBQK9A

หมายเหตุ :
– สำหรับท่านที่มีสิทธิ์รับสติ๊กเกอร์ EIT PRIVILEGE ต้องเป็นสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เท่านั้น
– สามารถให้การสนับสนุนกิจกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา 140-2-30221-6

? สมัครสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ http://eit.or.th/register_form/downloadfrom.html
กรอกรายละเอียด ส่งมาที่ E-mail : member@eit.or.th
☎️ สอบถามเพิ่มเติม:
คุณอังศนา/คุณธันย์ชนก โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 517/501

? เข้ากลุ่ม EIT Marketplace ที่นี่ https://www.facebook.com/groups/944890622664359/

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมด้วยประธาน และรองประธานวิศวกรหญิง กรรมการยุววิศวกร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) ที่จังหวัดระยอง

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธาน นำกรรมการ ร่วมด้วยประธาน และรองประธานวิศวกรหญิง กรรมการยุววิศวกร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) ที่จังหวัดระยอง

โดย ศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงความเป็นมา วิสัยทัศน์ พร้อมนำชมสถาบันฯ และนวัตกรรมต่าง ๆ

หมายเหตุ: VISTEC มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ เป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 กันยายน 2563 สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานเขตประเวศ ร่วมตรวจสอบเหตุกันสาดระดับพื้นชั้น 2 ของอาคารคอนโด 9 ชั้น ในซอยสุภาพงษ์ 1 เขตประเวศ หักพับลงมาตลอดแนว 6 คูหา

วันนี้ เวลา 11.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยนายนพดล ฉายปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานเขตประเวศ โดยนายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการ และนายธนพัฒน์ เชิดชูกิจกูล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ร่วมตรวจสอบเหตุกันสาดระดับพื้นชั้น 2 ของอาคารคอนโด 9 ชั้น ในซอยสุภาพงษ์ 1 เขตประเวศ หักพับลงมาตลอดแนว 6 คูหา

โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุเชื่อมแนวรอยต่อระหว่างโครงสร้างอาคารกับแผ่นพื้นกันสาด ซึ่งลักษณะการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารกับพื้นกันสาดแยกเป็นคนละส่วน โดยเชื่อมยึดกันด้วยเหล็กเสริมเป็นลักษณะเดือยยาวตลอดแนว และเกิดการเสื่อมสภาพลงตามเวลา และสภาพแวดล้อม และมีสาเหตุที่เป็นตัวเสริมช่วยเร่งการเสื่อมสภาพ อาทิ การเพิ่มน้ำหนักบนกันสาดจากการเทคอนกรีตเสริมบนพื้นเดิมห่อหุ้มพีวีซี สิ่งของเหลือใช้ กระถางปลูกต้นไม้ น้ำฝนที่ค้างบนกันสาดใช้เวลานานกว่าจะระบายลงหมด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ CDU (Condensing Unit) ที่ติดตั้งบนกันสาดจะมีการสั่นหรือเขย่า เป็นต้น และกันสาดชนิดนี้เป็นรูปแบบการก่อสร้างเดียวกันทั้งโครงการ ซึ่งไม่อาจยืนยันได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับอาคารอื่นในโครงการได้อีกหรือไม่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของกันสาด หรือโครงสร้างประเภทเดียวกันนี้ทั้งหมด เพื่อพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมให้ความมั่นคง
2. ในระยะแรก อาจพิจารณาออกแบบท้าวแขน (Corbel) ที่ดูสวยงาม และแข็งแรงพอที่จะค้ำยันกันสาด
3. ซ่อมแซมรอยแยก รอยแตกร้าวที่สำรวจพบด้วยวัสดุซ่อมแซมตามเทคโนโลยีปัจจุบัน
4. ควรจัดทำการตรวจสอบประจำปีให้ทางการรับทราบ

14 กันยายน 2563
สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งมอบ “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” ให้เป็นห้องสมุดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุน ร่วมเปิด และส่งมอบ “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” ให้เป็นห้องสมุดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดย วสท. สาขาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกในการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทั้งหลัง จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด พร้อมกับได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจาก มูลนิธิวิศวโยธาลาดกระบัง บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ช่วยจัดหนังสือให้กับห้องสมุดในครั้งนี้

4 กันยายน 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สภาวิศวกร สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังกับ 5 กระทรวง และ 16 หน่วยงานจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด

แสดงเจตจำนงขับเคลื่อนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “Together for our World” รวมพลังเพื่อโลกของเรา โดยมุ่งหวังบรรลุลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2565 ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มการใช้งานปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ