วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตรวจอาคาร โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตรวจอาคาร โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020
นำโดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
เจ้าของอาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. อาคาร RATCH GROUP
2. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
3. อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

:: ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศไทย เพื่อให้ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของเจ้าของอาคาร หรือผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนต่าง ๆ

26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการศึกษาดูงานการติดตั้ง และกระบวนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะโดยวิธี Static Load Test ในโครงการ “การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน ซี”

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการศึกษาดูงานการติดตั้ง และกระบวนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะโดยวิธี Static Load Test ในโครงการ “การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน ซี”
และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. เป็นผู้มอบโล่ขอบคุณแก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เจ้าของโครงการ ณ พื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน ซี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ
– บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน
– บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการจัดวิทยากรบรรยาย
– ผู้ควบคุมงาน กลุ่ม SPC Consortium ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)-STI ,บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)-PPS และบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด-COT ในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ร่วมสรุปแผนงานการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 สิงหาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก โดย ดร.กิตติ จันทรา ประธานฯ ส่งผู้แทน ได้แก่ นายภูสิทธิ์ กิจสกุล นายเสริมพงษ์ ทัตตะโถ นายยศกร ชลรัตน และกรรมการสาขาภาคตะวันออก ร่วมสรุปแผนงานการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนนำเสนอกราบทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก โดย ดร.กิตติ จันทรา ประธานฯ ส่งผู้แทน ได้แก่ นายภูสิทธิ์ กิจสกุล นายเสริมพงษ์ ทัตตะโถมะ นายยศกร ชลรัตน กรรมการ และคณะวิศวกรสาขาภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมการของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดยการทาสีอาคาร และตีเส้นจราจร)

21 สิงหาคม 2563

? “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ? Engineering for Society : Engineering Disruption

? “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ?
Engineering for Society : Engineering Disruption

? 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
? พบกับ ::
• 5G Technology, AI, BIM
• การเสวนาพิเศษ และสัมมนาด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
• คลินิกช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องบ้าน โดยวิศวกรอาสา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
• งานแสดงสินค้าทางด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และความปลอดภัย เพื่อรองรับการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล

** ร่วมสัมมนา ฟรี ทุกหัวข้อ **

? ติดตามรายละเอียดได้ที่ Fanpage : www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT

☎️ สนใจ สนับสนุนงาน และออกบูธ ติดต่อ คุณอรัญญา โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 515

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN Inspectorate in Building of EIT

ประกาศผลที่เว็บไซต์ วสท. https://bit.ly/3aI4G7T

ขอเชิญท่านที่ประสงค์ที่จะเป็นวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมขึ้นทะเบียนวิศวกรอาสา

เรียน ท่านที่ประสงค์ที่จะเป็นวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาสาอยู่แล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน และอัปเดตข้อมูล เพื่อการจัดทำบันทึกรายชื่อวิศวกรอาสา บน E-Book

✨ตามลิงก์ค่ะ ✨
https://forms.gle/ixYk2iLJoSX3sVcG7

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารหอพัก 3 ชั้นทรุดตัว ที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมกับนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการจังหวัด นายอำเภอ และนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต. พันท้ายนรสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารหอพัก 3 ชั้นทรุดตัว ที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดย วสท. ได้นำเครื่องมือที่มีการตรวจวัดอย่างละเอียด และแม่นยำตรวจสอบการทรุดตัว ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หากพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่ม ก็สามารถเข้าไปนำทรัพย์สินออกมาได้

20 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสาคร