คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ กรรมการอำนวยการ และประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วสท.
ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

แสดงความยินดีกับ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คนใหม่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และนายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คนใหม่ ณ อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ ราชพฤกษ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

7 กรกฎาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ , กลุ่มวิศวกรอาสาภาคตะวันออก
กลุ่มวิศวกร KMITL รุ่น 28 ได้นำเงินสดและของที่ได้รับมาจาก คณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน, กลุ่มวิศวกรอาสา กลุ่มวิศวกรจาก KMITL รุ่น 28, กลุ่มคลินิกช่าง 2599 และวิศวกรที่ทราบข่าวมาร่วมทำบุญมีดังนี้
• เงินสด
• เตียงเข็นคนไข้
• ข้าวสาร และอาหารแห้ง
รวมเงินสดและสิ่งของเป็นเงินจำนวน 135,324.00 บาท วันนี่ได้ส่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นที่เรียบร้อย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมทำบุญ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ Shear&moment diagram

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ Shear&moment diagram
โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ

อย่าลืมกดติดตาม youtube channel ครูช่วยศิษย์

https://www.youtube.com/channel/UCbB7LUw4xWTw6N7-0qBvhSQ

ครูช่วยศิษย์ By Thanes V.

วันนี้พบกับการเขียน Shear&moment diagramโดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ ตั้งแต่ 10.30 – 12.00 น#ครูช่วยศิษย์อย่าลืมกดติดตาม youtube channel ครูช่วยศิษย์https://www.youtube.com/channel/UCbB7LUw4xWTw6N7-0qBvhSQ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”

จัด อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โครงการ “ครูช่วยศิษย์”
หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”
26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)

ครูช่วยศิษย์

ด่วน‼️ อบรม ฟรี ??—————? Online Seminar ✳️จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM—————?โครงการ “ครูช่วยศิษย์”?หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”▫️26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020

 

ครูช่วยศิษย์ โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

ด่วน‼️ อบรม ฟรี ??—————? Online Seminar ✳️จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM—————?โครงการ “ครูช่วยศิษย์”?หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”▫️26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020

วสท. ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับบริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับบริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด
วัตถุประสงค์
– เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยี BIM
– เพื่อจัดการอบรม และให้ความรู้แก่สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และบุคคลทั่วไป
– เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ในกระบวนการก่อสร้าง
– สนับสนุนโปรแกรม BIM ด้านการออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพในวงกว้างต่อไป

โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายสมศักดิ์ วรรักษา ผู้อำนวยการฝ่าย AEC บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
– นายพงษ์สุร อังคณานุชาติ ผู้จัดการประจำเทศไทย บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด
– ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ และประธานโครงการ BIM LAB วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายทรงพล ยมนาค รองประธานคณะกรรมการมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling/BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ซึ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ ร่วมยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำงานระบบ BIM มาร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานระบบ BIM เพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการทำงานร่วมกันของเหล่าวิศวกร สถาปนิก ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าของประเทศไทย และเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับการทำงานระบบ BIM ในสากลที่ใช้กันในต่างประเทศ

และ กำลังดำเนินงานการจัดทำ ศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท. ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งที่รวบรวมเหล่านักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในระบบ BIM ในการถ่ายทอดความรู้และทำงานวิจัยให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ BIM LAB จะเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการทำงานระบบ BIM การเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual design and construction) ไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลดิจิตอล (Digital Design and Construction) ให้กับสมาชิก และเอกชนทั่วไปรวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ที่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงเมื่อเรียนจบการศึกษา ในอีกด้านหนึ่ง

30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.