วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร

25 มิถุนายน 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อย่างละเอียดและนำเครื่องสแกนคอนกรีต Hilti PS 300 ตรวจหาเหล็กโครงสร้าง และตรวจหาแนวท่อไฟ หลังจากเกิดความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา

และขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณเก๋น) รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มาให้กำลังใจทีมงาน

 

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

หัวข้อ
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
– พื้นฐานวิศวกรรมโยธา
– มาตรฐานและกฎหมายอาคาร
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนหัวข้อ- วิชาชีพวิศวกรรมโยธา- พื้นฐานวิศวกรรมโยธา- มาตรฐานและกฎหมายอาคาร- วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.

วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ
– อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.
– อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณ

พูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

พบกับ รายการ “คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

"คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ"โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.✅ วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ- อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.- อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย- อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล- อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณพูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

พบกับโยธาน่ารู้กับลุงพานิช

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างถูกวิธี

พบกับความรู้วิศวกรรมโยธาได้ที่  โยธาน่ารู้กับลุงพานิช