วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร

25 มิถุนายน 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อย่างละเอียดและนำเครื่องสแกนคอนกรีต Hilti PS 300 ตรวจหาเหล็กโครงสร้าง และตรวจหาแนวท่อไฟ หลังจากเกิดความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา

และขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณเก๋น) รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มาให้กำลังใจทีมงาน

 

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

หัวข้อ
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
– พื้นฐานวิศวกรรมโยธา
– มาตรฐานและกฎหมายอาคาร
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนหัวข้อ- วิชาชีพวิศวกรรมโยธา- พื้นฐานวิศวกรรมโยธา- มาตรฐานและกฎหมายอาคาร- วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.

วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ
– อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.
– อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณ

พูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

พบกับ รายการ “คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

"คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ"โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.✅ วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ- อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.- อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย- อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล- อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณพูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020