ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยจัดการประชุม 2 รูปแบบดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินประจำปี 2562


คู่มือปฏิบัติสำหรับสมาชิก
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ Notebook และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ มือถือ

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด
https://eit.or.th/wp-content/uploads/2020/05/naichang.pdf

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ความยาว 3-5 นาที และ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที

– ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
– เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 และ
– ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
– เพียงเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/6rtLigij9XHmxDYz8
แล้วส่งหนังสั้นมาตามอีเมล์ที่แจ้งไว้
– รายละเอียดเพิ่มเติม : https://1th.me/G0LKv
– หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ [email protected]
หรือติดต่อพี่เมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506

Those images, pictures and scenes are supplying you with psychic insights it is your job to decipher.

Three psychic Spread. But please keep in mind that a psychic medium does not know it all. Signs you are clairvoyant. Three spreads also make excellent starting points for beginners to better understand how rankings influence meanings, while still being strong enough for experienced psychic readers to use frequently. You are able to ask them many distinct questions and they’ll be able to answer a lot of them however they don’t know everything.

Of each the types of psychic ability, I believe clairvoyance is among the very understood–and also the least known. There are a variety of three psychic spreads for advice out there, but let’s begin with looking at among the better-known ones, the past-present-future spread. Even psychic mediums just know what the Universe wants them to know. In fact, some people wrongly feel that if you are psychic, you ought to be clairvoyant.

The represents an event before. They get there information from passed loved ones, Angels and spirit guides. That could ‘t be further from the truth. It’s energy directly shapes the energy of the next , the current. When a passed loved one joins with the psychic medium they’ll give specific information to make sure that you know it’s really them. Clairvoyance describes ‘clear seeing,’ or the capacity to pick up on psychic ability visually. That energy in turn will shape the energy of the future.

They will inform little details that you know about them. Howeverwe all are different in how we get our psychic powers. It is all up to you to choose how to utilize or shift that energy.

Their hair colour, their favorite food, the way they dressed, the last thing you said to them and sometimes even their title. Read on to learn a few of the signs you are clairvoyant. Love psychic Spread. The majority of the time they start of with telling the psychic medium about how they died. Have you ever watched the tv show Medium starring Patricia Arquette? In that series, she played Allison Dubois, a real life psychic who helped the police to solve crimes. The past-present-future spread is a very terminal one, but not all of three spreads work like that.

This way you can instantly know who’s linking with the medium. If you watched that series, you know that Allison could have psychic dreams. Let’s take a look at some three- spread That’s helpful to utilize with queries about love: Anybody can make themselves present through a psychic medium reading. She would see scenes in her head that revealed her what could occur in the future, or what had really happened previously. The represents your perspective on a specific circumstance. It does not matter how long a individual is deceased.

That is clairvoyance in action. The next represents common ground between the two of your perspectives that you can work with to build a better understanding. You may also get a message from a grandmother that you never even knew. Many films and tv shows that explore psychic ability focus on clairvoyance, which explains why it is a psychic ability that lots of people fill find somewhat familiar to them. Here are some articles you Might Want to Appear at as res when performing a love studying: Please keep a open mind when you are receiving a psychic medium reading.

But a lot of people have misconceptions about how clairvoyance works. You can use this online spread to begin! A psychic medium is station and they don’t always know who will come through during a reading. One false belief that a lot of people have about clairvoyance is the eyes are the focus.

You can of course ask for a specific individual to come through but other deceased loved ones could have a messages for you a well. They can be, but they don’t have to be. psychic reading. For a lot of , that is exactly what clairvoyance resembles. OTP has been sent to you on your mobile number Edit. Free Spiritual Reading By Telephone (Using Psychics) You’re seeing images, pictures and even entire scenes play out in your head.

This (like any modification/alteration/change/deletion in this Agreement from time to time from Astroyogi.com) is a Contract between you and Astroyogi.com. Looking for a route towards love, happiness, and fulfillment? Those images, pictures psychics and scenes are supplying you with psychic insights it is your job to decipher. You state that the fact that you are seeing / have visited the Astroyogi.com is a complete unqualified approval of yours relating to several terms and conditions detailed in the website and in the disclaimer section of the Arrangement. There are many times in life which you need to deal with a great deal of issues and challenging situations.

I used to see the colour ‘brownish ‘ in my head whenever I encounter someone who I didn’t feel comfortable around. You fully declare and tackle with a sound mind with no undue pressure, stress, influence or coercion on you, you shall be fully bound by the conditions of the website and by the conditions of the disclaimer. Unfortunately, not all individuals are granted with that distinctive gift. I knew that if I spoke to or idea of someone and the colour brown seemed in my head, I should be cautious around this person. You further undertake that in the event any dispute arises of and regarding the non-performances of any duties as a visitor of the Astroyogi.com website or as a seeker or querist of opinion, advice or consultancy by the assistance of the Astroyogi.com website or on account of non-payment of any form in respect of the services rendered under this Agreement then the exclusive jurisdiction to file law suits against you, being the visitor or querist, shall be at the courts at New Delhi only. However, don?t be disappointed as free spiritual reading by telephone service is available today for everybody needs. Those are all signs you are clairvoyant.

For using this site you must be qualified to enter into contract according to the applicable laws of India and country of your residence. Want to make a phone to an authentic telephone psychic accessible 24/7? Some people do experience clairvoyance with their eyes. You agree to notify Astroyogi.com your subsequent handicap to enter into any contract. Spiritual telephone calls won’t only shed light in your current situation but also offer a glimpse of upcoming events in your life. They might see auras around people, or lights or shadows around people that others cannot see. Subsequent handicap shall entitle Astroyogi.com to restrict/change/terminate this agreement at its own discretion.

This is where you can discover precise guidance that can lead you in a peaceful and wholesome lifestyle. The trick to clairvoyance is vision, whether it’s within the mind or through the eyes. This Agreement will remain in full force and effect while you use the website or are a Member of Astroyogi.com.

Apart from live chat online, talking to a psychic over the telephone is also a popular method giving you instant and accurate answers to any of your questions.

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.
“การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม” ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย วสท. จัดอบรม สัมมนาให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 สามารถเรียนจากที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้

ได้รับความสนใจ จากผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์ กว่า 50 คน

ท่านที่สนใจ สามารถดูหัวข้ออบรมสัมมนาอื่น ๆ ได้ที่ https://eit.or.th/training/

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญบริษัทเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุมเป็นศูนย์ BIM LAB

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญบริษัทเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุมเป็นศูนย์ BIM LAB  โดยมีรายละเอียดข้อเสนอต่างๆ ตามเอกสารสารที่แนบ คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประกาศปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลาย จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการออกแบบติดตั้งตู้ความดันลบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเห็นควรให้ทำการปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หากหน่วยงานใดประสงค์ขอรับความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้จะจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เผยแพร่ผ่าน www.eit.or.th ต่อไป

ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ฯ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำตู้ความดันลบมอบให้กับโรงพยาบาล วิศวกรอาสา บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ เข้าพบหารือ รับฟังประเด็นขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ อันได้แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือ รับฟังประเด็นขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

4 สมาคมวิชาชีพ ในนามเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแนวทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง และจัดหาติดตั้งพัสดุ รวมถึงสัญญาที่ปรึกษาทั้งออกแบบและควบคุมงานของภาครัฐ

ณ ทำเนียบรัฐบาล 30 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเราเริ่มจะดีขึ้น แต่ทีมวิศวกรอาสา ยังไม่หยุดที่จะทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ วสท.

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเราเริ่มจะดีขึ้น แต่ทีมวิศวกรอาสา ยังไม่หยุดที่จะทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ วสท. มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆไว้ใช้งานตามดุลพินิจของทีมแพทย์ ขอขอบพระคุณกลุ่มศิษย์เก่า ACS3013 และ ABAC 9 ที่ให้การสนับสนุนตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลนครชัยศรีครับ