ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยจัดการประชุม 2 รูปแบบดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินประจำปี 2562


คู่มือปฏิบัติสำหรับสมาชิก
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ Notebook และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ มือถือ

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด
https://eit.or.th/wp-content/uploads/2020/05/naichang.pdf

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ความยาว 3-5 นาที และ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที

– ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
– เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 และ
– ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
– เพียงเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/6rtLigij9XHmxDYz8
แล้วส่งหนังสั้นมาตามอีเมล์ที่แจ้งไว้
– รายละเอียดเพิ่มเติม : https://1th.me/G0LKv
– หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ eitshortfilm@gmail.com
หรือติดต่อพี่เมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.
“การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม” ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย วสท. จัดอบรม สัมมนาให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 สามารถเรียนจากที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้

ได้รับความสนใจ จากผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์ กว่า 50 คน

ท่านที่สนใจ สามารถดูหัวข้ออบรมสัมมนาอื่น ๆ ได้ที่ https://eit.or.th/training/

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญบริษัทเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุมเป็นศูนย์ BIM LAB

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญบริษัทเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุมเป็นศูนย์ BIM LAB  โดยมีรายละเอียดข้อเสนอต่างๆ ตามเอกสารสารที่แนบ คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประกาศปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลาย จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการออกแบบติดตั้งตู้ความดันลบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเห็นควรให้ทำการปิดศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หากหน่วยงานใดประสงค์ขอรับความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้จะจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เผยแพร่ผ่าน www.eit.or.th ต่อไป

ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ฯ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำตู้ความดันลบมอบให้กับโรงพยาบาล วิศวกรอาสา บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ เข้าพบหารือ รับฟังประเด็นขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ อันได้แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือ รับฟังประเด็นขอความช่วยเหลืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

4 สมาคมวิชาชีพ ในนามเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแนวทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง และจัดหาติดตั้งพัสดุ รวมถึงสัญญาที่ปรึกษาทั้งออกแบบและควบคุมงานของภาครัฐ

ณ ทำเนียบรัฐบาล 30 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเราเริ่มจะดีขึ้น แต่ทีมวิศวกรอาสา ยังไม่หยุดที่จะทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ วสท.

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเราเริ่มจะดีขึ้น แต่ทีมวิศวกรอาสา ยังไม่หยุดที่จะทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ วสท. มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆไว้ใช้งานตามดุลพินิจของทีมแพทย์ ขอขอบพระคุณกลุ่มศิษย์เก่า ACS3013 และ ABAC 9 ที่ให้การสนับสนุนตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลนครชัยศรีครับ