วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยส่งมอบ ห้อง Negative pressure cabinet Version 2 หรือห้องแยกเดี่ยวผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบความดันลบ ให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ความลงตัวที่พอดีระหว่างวิศวกรกับแพทย์ตอบโจทย์เพื่อการดูแลคนไข้โควิด-19

Negative pressure cabinet Version 2 หรือห้องแยกเดี่ยวผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบความดันลบ

เป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมแพทย์ทหารบก และบริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด เพื่อใช้เป็นห้องแยกในการป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

Negative pressure cabinet Version 2 ถูกปรับปรุงให้มีขนาดของห้องกว้างขึ้นเป็น 1.9 เมตร เพื่อให้สามารถบรรจุเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสามารถให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปให้การดูแลได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นที่เพิ่มเป็นห้อง Ante room หรือห้องพักก่อนเข้าห้องผู้ป่วย เพื่อเป็นกันชนไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดจากห้องผู้ป่วยสู่บริเวณข้างเคียงและยังสามารถใช้เป็นห้องเปลี่ยนชุดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ให้ออกมาปนเปื้อนภายนอกด้วย

ห้องดูแลผู้ป่วยต้นแบบฝีมือคนไทย มีราคาประมาณ 10,000 บาท สามารถนำไปประกอบใช้งานได้เอง สามารถใช้งานได้ทั้งในอาคารและในร่มนอกอาคาร โดยทางวิศวกรรมสถานฯได้จัดทำคู่มือการใช้งานไว้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ได้มีการตรวจสอบประเมินสมรรถนะจากแพทย์เฉพาะทางโรคปอดและโรคติดเชื้อ รวมทั้งการทดสอบทางด้านวิศวกรรม ซึ่งทำให้มีการพัฒนารูปแบบอย่างเหมาะสมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

และในสัปดาห์หน้า Negative patient cabinet version 2 ทางบริษัท อิตาเลียน-ไทยจำกัด จะสามารถผลิตและทยอยส่งไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนมากอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก พรัอมให้การสนับสนุน เพื่อเสริมการทำงานร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะทำงานเดินทางไปส่งมอบตู้ความดันลบทั้ง 2 รุ่น ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีเจ้ากรม กรมแพทย์ทหารบกรับมอบด้วยตนเอง

ก้าวที่เลือกคือการอยู่เคียงข้างประชาชน
ตลอดระยะเวลา 77 ปี ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการช่วยเหลือสังคมไทยมาโดยตลอด

และวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะทำงานเดินทางไปส่งมอบตู้ความดันลบทั้ง 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ตู้ความดันลบแบบใส่เตียงคนไข้หนึ่งเตียง และรุ่นที่ 2 ตู้ความดันขยายขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมห้อง Ante room ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีเจ้ากรม กรมแพทย์ทหารบก และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับมอบด้วยตนเอง พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการทดสอบสมรรถนะความสะอาดตามมาตรฐานการระบายอากาศของสถานพยาบาลที่ต้องการถ่ายเทอากาศภายในตู้ให้ได้ 12 ครั้งต่อชั่วโมง โดยจะต้องรักษาความดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศไว้ 2.50 ปาสกาล (Pa) ตลอดเวลาที่มีคนไข้ และใช้งาน การทดสอบครั้งนี้ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องพักคนไข้มาวางในห้องให้เสมือนจริง

ผลการทดสอบถ่ายเทอากาศภายในตู้ให้ได้ 20-23 ครั้งต่อชั่วโมง โดยรักษาความดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศไว้ 16 ปาสกาล (Pa) ถือว่าผ่านการทดสอบ

และเพื่อเตรียมการสำหรับผู้ป่วยที่อาจเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงได้ให้ผู้บริจาครายใหญ่ทำการประกอบตู้ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กว่า 88 ตู้ เพื่อนำไปใช้กับโรงพยาบาลในกำกับของกองทัพบกจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ นับว่าสิ่งประดิษฐ์ของ วสท. ได้ทำหน้าที่แล้ว
นับเป็นก้าวครั้งสำคัญอีกครั้งของ วสท. ที่ได้พิสูจน์ตัวเองโดยการใช้ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก้ไขวิกฤติให้กับประเทศ ที่สำคัญคือการอยู่เคียงข้างประชาชน คนไทยต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อผ่านพ้นโรคร้าย COVID-19 ด้วยกันทุกคน

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.