วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้หาวิธีป้องกัน จัดการตรวจวัดไข้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้มาติดต่อ พร้อมได้เตรียมเจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือไว้บริการในอาคาร

จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้หาวิธีป้องกัน จัดการตรวจวัดไข้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้มาติดต่อ พร้อมได้เตรียมเจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือไว้บริการในอาคาร
และให้มีการเช็ดทำความสะอาด และฆ่าเชื้อปุ่มกดลิฟต์ และลูกบิดด้วยแอลกอฮอล

และแนะนำให้ทุกท่านป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสนี้ โดย
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้มีอาการไอ หรือจาม
– ล้างมือบ่อย ๆ
– กินอาหารร้อน ๆ ปรุงสุกใหม่
– ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
– สวมหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
– หลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่มีคนหนาแน่น
– รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้สึกมีไข้ ให้รีบพบแพทย์ทันที

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องประชุม เป็นศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องประชุม เป็นศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท.
เพื่อใช้ในการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป โดยมีจุดประสงค์ให้การออกแบบและก่อสร้างโครงการนี้ใช้กระบวนการทำงานด้วย BIM ตามมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพของ วสท. โดยจะใช้โครงการนี้เพื่อเป็นโครงการต้นแบบใช้ระบบการทำงาน BIM ตามมาตรฐานของ วสท. ทั้งนี้จะดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ การประมูล การทำราคากลาง การก่อสร้างและตกแต่งไปจนถึงการส่งมอบงาน
โดยคณะกรรมการมาตรฐานระบบ BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท. จะทำงานร่วมกับผู้ร่วมโครงการโดยใช้แนวทางการทำงานมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท.
ดังนั้นนอกจากผู้ร่วมโครงการจะได้ค่าตอบแทนแล้วจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงในการทำงานตามแนวทางมาตรฐานฉบับนี้ ของ วสท. ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมทรัพยากรธรณี โดยส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี มีนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานยุววิศวกร และกรรมการยุววิศวกร วสท. เป็นผู้แทนฯ

22 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานความปลอดภัย ในอนาคต

18 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขัน EIT Safety Run 2019 ในปีที่ผ่านมา นำมาสมทบทุนในการสร้างอาคารเพื่อเป็นห้องสมุด และกิจกรรมของโรงเรียน

ส่วนในปีนี้ เราจะจัดกิจกรรม วิ่งสร้างอาคารอีก รอติดตาม

 

ร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

สนใจร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม

 

เอกสารประกอบ

– ประกาศระเบียบรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกร
– แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

พบกับวารสารวิศวกรรมสาร วิจัยและพัฒนา

วารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 

 

วิธีการทำเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเราในทุกๆต้นปี และอาจเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ในวิธีนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ปริมาณฝุ่นในอากาศบริเวณที่เราหายใจ

ลองทำตามลิ้งด้านล่างนะคะ

https://link.medium.com/VZWLyMOnP3

 

อบรมหลักสูตรเรื่องการใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1

ผ่านไปแล้วการอบรมหลักสูตรเรื่องการใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. อบรมนี้ฝึกจริงลองจริงมันไปเลยค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6 Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 39 คน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง