วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้หาวิธีป้องกัน จัดการตรวจวัดไข้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้มาติดต่อ พร้อมได้เตรียมเจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือไว้บริการในอาคาร

จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้หาวิธีป้องกัน จัดการตรวจวัดไข้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้มาติดต่อ พร้อมได้เตรียมเจลฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือไว้บริการในอาคาร
และให้มีการเช็ดทำความสะอาด และฆ่าเชื้อปุ่มกดลิฟต์ และลูกบิดด้วยแอลกอฮอล

และแนะนำให้ทุกท่านป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสนี้ โดย
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้มีอาการไอ หรือจาม
– ล้างมือบ่อย ๆ
– กินอาหารร้อน ๆ ปรุงสุกใหม่
– ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
– สวมหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
– หลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่มีคนหนาแน่น
– รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้สึกมีไข้ ให้รีบพบแพทย์ทันที

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องประชุม เป็นศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องประชุม เป็นศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท.
เพื่อใช้ในการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป โดยมีจุดประสงค์ให้การออกแบบและก่อสร้างโครงการนี้ใช้กระบวนการทำงานด้วย BIM ตามมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพของ วสท. โดยจะใช้โครงการนี้เพื่อเป็นโครงการต้นแบบใช้ระบบการทำงาน BIM ตามมาตรฐานของ วสท. ทั้งนี้จะดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ การประมูล การทำราคากลาง การก่อสร้างและตกแต่งไปจนถึงการส่งมอบงาน
โดยคณะกรรมการมาตรฐานระบบ BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท. จะทำงานร่วมกับผู้ร่วมโครงการโดยใช้แนวทางการทำงานมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท.
ดังนั้นนอกจากผู้ร่วมโครงการจะได้ค่าตอบแทนแล้วจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงในการทำงานตามแนวทางมาตรฐานฉบับนี้ ของ วสท. ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมทรัพยากรธรณี โดยส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี มีนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานยุววิศวกร และกรรมการยุววิศวกร วสท. เป็นผู้แทนฯ

22 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานความปลอดภัย ในอนาคต

18 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขัน EIT Safety Run 2019 ในปีที่ผ่านมา นำมาสมทบทุนในการสร้างอาคารเพื่อเป็นห้องสมุด และกิจกรรมของโรงเรียน

ส่วนในปีนี้ เราจะจัดกิจกรรม วิ่งสร้างอาคารอีก รอติดตาม

 

ร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ

สนใจร่วมส่งตำราดีเด่นด้านวิศวกรรม

 

เอกสารประกอบ

– ประกาศระเบียบรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกร
– แบบเสนอการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– เกณฑ์การพิจารณาตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์
– รางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

พบกับวารสารวิศวกรรมสาร วิจัยและพัฒนา

วารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 

 

ADP 5800 Windward Pkwy, Alpharetta, Georgia New American Restaurant Reviews Phone Number

You’ll be able to browse companies, find the information you need to get paid, or search for your next project partner. See https://adprun.net/ this company’s YOY change in purchases for each major spend category and learn the business implications of those changes.

  1. This website is using a security service to protect itself from online attacks.
  2. In this section, you can find all 10 known companies who have worked on projects at this address at each level.
  3. You’ll be able to browse companies, find the information you need to get paid, or search for your next project partner.

Moody’s Analytics makes no representations or warranties regarding, and assumes no responsibility for, the accuracy, completeness, or currency of the information contained herein. On this project at 5800 Windward Pkwy, Alpharetta, GA there have been 4 permits filed, 6 preliminary notices exchanged, 0 lien waivers exchanged between companies and 0 liens filed. Below you can find when the various project and payment events occurred over the last several years of data where available. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

More Businesses Like this

This website is using a security service to protect itself from online attacks. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain 5800 windward pkwy word or phrase, a SQL command or malformed data. In this section, you can find all 10 known companies who have worked on projects at this address at each level.

วิธีการทำเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเราในทุกๆต้นปี และอาจเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ในวิธีนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ปริมาณฝุ่นในอากาศบริเวณที่เราหายใจ

ลองทำตามลิ้งด้านล่างนะคะ

https://link.medium.com/VZWLyMOnP3

 

อบรมหลักสูตรเรื่องการใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1

ผ่านไปแล้วการอบรมหลักสูตรเรื่องการใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. อบรมนี้ฝึกจริงลองจริงมันไปเลยค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6 Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.