ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบพระวิษณุกรรมแก่คณะกรรมการอำนวยการ วาระ ปี พ.ศ. 2560-2562

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบพระวิษณุกรรมแก่คณะกรรมการอำนวยการ วาระ ปี พ.ศ. 2560-2562 เพื่อขอบคุณในโอกาสการทำงานครบ 3 ปี และจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สัมภาษณ์ TNN16 เรื่อง “ลดเสี่ยงไฟไหม้ ให้อาคาร-บ้านปลอดภัย ในวันหยุดยาว”

สัมภาษณ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
โดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

เรื่อง “ลดเสี่ยงไฟไหม้ ให้อาคาร-บ้านปลอดภัย ในวันหยุดยาว”

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต

11 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง” เป็นการให้ข้อมูลมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติของเหล็กตัว T และเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยวิทยกร รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และนายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ”

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ” เพื่อเป็นการชี้แจ้งข้อมูล และขอข้อคิดเห็นในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งนักวิชาการ วิศวกร ผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

     

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ.

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ. ณ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วม มือกับสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ลงพื้นที่ ตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา

วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับ รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และนายวรเศรษฐ์ พฤฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ร่วมตรวจสอบ เสนอแนะ และกำหนดแนวทางการรื้อถอนอาคาร ให้แก่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา

2 ธันวาคม 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับพระราชทานวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับพระราชทานวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น