งานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี  2562

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี  2562โดยในปีนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งในปีนี้มากมายด้วยนิทรรศการทางด้านวิศวกรรม และหัวข้อการสัมมนาต่างๆ มากมายหลายหัวข้อรวมไปถึงกิจกรรมที่มีภายในงานทั้ง การแข่งขัน Battle Robort การประกวด Kaizen ทางด้านอุตสาหกรรม วันนี้ แอดมินเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ได้ชมกันค่ะ

 

       

โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย พลเอกภุชงค์ วงษ์เกิด ประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”
ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

และขอขอบคุณ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่เกิดเหตุโครงสร้างรับชุดรอกถล่ม บริเวณใกล้อาคารคลองถม เซ็นเตอร์ ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เกิดเหตุโครงสร้างรับชุดรอกถล่ม บริเวณใกล้อาคารคลองถม
เซ็นเตอร์ ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การก่อสร้างในสถานที่คับแคบที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย หรือยกชิ้นงานที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก อุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบ และมีหลักการเทคนิคที่ถูกต้องเนื่องจากพื้นที่มีจำกัด อาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือกระทบกับอาคารข้างเคียงได้

อาคารที่กำลังก่อสร้างนี้ ใช้วิธีการยกโครงสร้างเหล็กที่จะประกอบเป็นเสา ขณะเกิดเหตุกำลังดำเนินการยกขึ้นไปติดตั้งในระดับชั้น 3 ซึ่งมีความสูงประมาณ 6-7 เมตร และใช้ตัวช่วยยก เรียกว่า “โครงถักเหล็กแป๊บ” ทำหน้าที่คล้ายปั้นจั่นสำหรับดึงวัสดุขึ้นไป ลักษณะการดึงยก ต้องตรวจสอบว่าแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ สถานะการยืนของปั้นจั่นมีเสถียรภาพเพียงพอ (Stability) หรือไม่ ฐานมีการยึดตรึงแน่นหรือไม่ เพราะการยก อาจมีทั้งแรงในแนวดิ่ง ในแนวราบ และแรงบิดเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันได้ ต้องระมัดระวังอย่างมาก และต้องมีวิศวกรที่มีความชำนาญควบคุมอย่างใกล้ชิด

กฎหมายควบคุมอาคารให้คำจำกัดความ “อาคาร” หมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่บุคคลใช้สอยได้ ซึ่งนอกจากตัวอาคารแล้ว ยังหมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีความสูงเกิน 10 เมตร โครงสร้างเหล็กแป๊บดังกล่าวสูงประมาณ 15 เมตร น่าจะเข้าข่ายวิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ. วิศวกร ดังนั้นต้อง ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง สำหรับการมาตรวจพื้นที่ครั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูล กลับไปทำมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย /กรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สำหรับวิธีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเหล็ก หรือสิ่งของน้ำหนักมาก อันดับแรกต้องประเมินน้ำหนักสิ่งของและดูอุปกรณ์ที่ใช้ยก จะใช้เครน หรือรอกยกก็ได้ แต่ต้องดูพิกัดน้ำหนักสิ่งของ และต้องผูกมัดด้วยสลิงที่ออกแบบโดยเฉพาะที่จะมีมาตรฐานกำหนด ส่วนโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้รับน้ำหนักต้องให้วิศวกรคำนวณการผูกรั้งยึดเกาะกับโครงสร้างหลักของอาคาร เพราะระหว่างการก่อสร้าง อาจเกิดแรงเคลื่อนไหวกระทบกับรอกได้ จึงต้องมีวิศวกรชำนาญการเฉพาะ ส่วนคนงานผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องผ่านการฝึกอบรมการทำงาน และมีความรู้พอสมควร

นายสุรเชษฐ์ สีงาม กรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ผู้ควบคุมจำเป็นต้องให้ความรู้ กับคนงานก่อสร้าง ให้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง รวมถึงจัดอุปกรณ์การป้องกันบุคคลที่มีมาตรฐาน

————————
– รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย /กรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายประวิทย์ โตรฐาน รองประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย /กรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายสุรเชษฐ์ สีงาม กรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารภัย กรุงเทพมหานคร

23 พฤศจิกายน 2562

 

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา วันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ต้องขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

– คุณประสงค์  ธาราไชย

– รศ.สิริวัฒน์   ไชยชนะ

– ดร.ธเนศ   วีระศิริ

โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธาต่อไป แอดมินเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน