วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจสอบกรณีเหตุเครนล้มในสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ซอยพระราม 3 ซอย 45 เขตยานนาวา กทม.

จากกรณีเหตุเครนล้มในสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ซอยพระราม 3 ซอย 45 เขตยานนาวา กทม.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย
• รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาสมาคม
• รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
• นายวุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย
* นายประวิทย์ โตรฐาน รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย
• นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย
• คณะทำงานวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพงพาง โดยได้แนะนำแนวทางดำเนินการเก็บกู้ซาก งานรื้อถอนสิ่งติดค้างด้านบนอย่างปลอดภัย และแนวทางติดตั้งทางเวอร์เครนที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้าง

23 มกราคม 2562

รศ.เอนก ศิริพานิชกร สนทนา เรื่อง “ตึกถล่ม! ชีวิตดีๆที่กรุงเทพ” ผ่านทางรายการ คนค้นข่าว 

NEW1 เชิญ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.)  สนทนา เรื่อง “ตึกถล่ม! ชีวิตดีๆที่กรุงเทพ” วันที่ 10 มกราคม 2562 รายการ คนค้นข่าว

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ อาคารกำลังรื้อถอนทรุดตัว บริเวณซอยรามคำแหง 51/2

วันนี้ 8 มกราคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ อาคารกำลังรื้อถอนทรุดตัว บริเวณซอยรามคำแหง 51/2 โดยมี รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ คณะทำงานวิศวกรอาสา วสท. ร่วมกับสำนักเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยพบว่ามีชิ้นส่วนอาคารหล่นจนทำให้แผงกั้นการรื้อถอนล้มพังลงมา และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แจกคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม

จากเหตุการณ์ พายุ”ปาบึก” ขึ้นฝั่งทางภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงแจกคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการประกอบการซ่อมแซมบ้าน

สามารถดาวน์โหลดได้โดยการ คลิ๊กที่นี่

Realistic russbridesnet Products – What’s Needed

Long Distance Relationship and Long Distance Relationship – The Perfect Combination

Similar to normal going out with, you choose precisely what activities and what items to discuss internet. Attempt to remember which you are definitely not relationship on the internet to get a coop my latest blog post buddie. Basically, the web adjacent naturally is incredibly limited.

In the most cases, the world wide web dating service offers you a private together with protect make contact with method. Prior to deciding to signup having an internet dating service plan, look for find types of safety precautions they are yet to implement. There are lots of online dating products and services, that is important if you’re contemplating locating new buddies, informal courting, or possibly a reliable marriage.

Just be sure you state the objectives whenever you join with a web dating service and so no person is definitely deceive. In cases where individuals become a member of an online online dating service they have a propensity to presume they’re going to experience multitude involving information shipped to these people right from various associates practically quickly. One of the main reasons they will want to participate in a web dating service, is the fact that lots of people are doing that! Online dating solutions supply you with the capability to admittance numerous background. Numerous internet dating solutions in cyberspace.

Two people are able to have an understanding of the other person by spending some time with one another and heading out in appointments. Prior to deciding to begin crafting however , take a while to think out there whatever you intend to publish. The time can associate which is relationship young girls, together with will become the particular unfortunate objective of the people which just one can be capable to retain just for way too long. Whether or not you at this time there for a great time or maybe a long time, there are weirdos and toxic people walking among us apparently just simply take advantage of the ordinary people.

Type of Long Distance Relationship

The person who to get at this point will not anyone you aren’t a year by at this moment. The individual could possibly be resulted in thinking that this woman is courting a youthful personal, as the specific might be an old person. Consider it, you cannot find out anything about the consumer you will absolutely speaking to, most are a new stranger. Final, but is not the very least, a fantastic way of discover more in connection with individual that you’re communicating with is usually to discover more about a contact number they provide a person by using by employing a new reverse telephone search engine. Consequently, it’s always crucial that you be familiar with individual having who that you simply going on a particular date. PACING First phases of having to understand the other person could be by format, after that by simply private e-mail.

If you’re single plus thinking of starting the world of online dating sites, you must diligently consider carefully your selections. The online world earth is promoting to a destination meant for finding love. The net singles dating scene can be very overwhelming but then again so is any sort of going out with.

Sometimes, it just could be the main element that is known for people. In order to switch your entire country inverted, incorporate a mindfulness practice into your everyday activities. It has an world packed with lonely hearts who are seeking an individual.

What About Long Distance Relationship?

Whilst delightful for several in the lot of ways, right now there stands a problem. It is actually that when you never have certain letdowns along the route, you should give up too early or even in the to start with signal involving challenge. Its most of the people do definitely understand how to clarify who they actually are and the majority of internet single profiles appear amazingly comparable.

Comparing Fast Systems For Online Bride

Lies You’ve Been Told About Online Brides

Create a Internet dating Affirmation regarding for what reason if you’re going out with and what sort of relationship you desire to discover with a man. When you’re mixed up because way of some sort of romance, What is onlinebride.net website all About? you must depart this right away. In the first place, you will need to be sure that you will absolutely in a very grown up going out with marriage.

The Demise of Online Brides

Kind of girls By the time you’ll chosen a good adult dating web-site, then you will need to be clear about just the thing kind of adult gal you are interested in. While you will find just what that you simply looking for, there are some things you need to make confident when ever picking an internet seeing internet site. Nearly all Over the internet Solitary Internet dating sites experience started offering a free of charge enrollment troubles Internet sites therefore it is easy to commence.

You have to inquire your spouse to permit you to ultimately obtain the possibility to reveal oneself in addition to protect your recognize. You need to find out anywhere your companion moves and think they or perhaps she actually is covering the simple indisputable fact that infidelity will be on her or his / her head. Your spouse may be working with even more suitcase than you in addition to being cautious never to become insensitive when ever speaking about yesteryear. Of course , he may have done a thing that has caused in order to doubt her or him, nevertheless that does not signify you need to take care of in to the frenzy and let you to ultimately turn out to be mad and jealous. As soon as you can find out exactly why your companion feels a person were not telling the truth, in that case it’s possible to begin to work on repairing the connection. If your partner does not should discuss days gone by, can not drive the down sides. If you discover that your particular online dating partner or even ex-girlfriend is certainly seemingly only pursuing your money rather than interested in seeking an absolute grow going out with romance upon you, then you certainly need to significantly check out closing the connection.

Since they can be aware of what folks say concerning the web-site or maybe a specific items, you may for an thought whether you should carry on along with your saree buying on the web or even seek out one other web-site. It’s miles far better assure that the site can display a person exactly what are you are looking for. As though internet dating internet websites certainly not good enough for getting you to definitely to would like to proceed, you may even utilize help of a matchmaker.

You want to find out about totally free online dating sites to meet rich and even ancient women. You merely must be element of a reliable an adult seeing website. There are numerous internet dating internet sites on the market, nonetheless number of focus on senior citizen online dating.

With out the particular custom involving perseverance your romance can turn in a ware extremely fast. Typically the grow connections definitely can be found and they are not merely technology. Adult online dating connections may loaf of bread peace during a spat or disagreement.

If you’re, your marriage most likely are not this type of impressive 1. Take into account that the particular develop fully human relationships will surely have quite a few opportunity to construct. It is vital throughout an adult seeing romantic relationships to not forget to address the other person like might desire to get cured.

Investigating Painless Solutions For russbrides net legit

Much like normal dating, you select what exactly things to do and what things to discuss on the internet. Attempt to remember which you are not courting on the web to acquire a coop pal. Essentially, the web based associated with naturally is really restrictive.

The Unexpected Truth About Long Distance Relationship

Within the most of circumstances, the world wide web online dating service will offer you a personal and risk-free contact procedure. Before you signup with an internet dating company, turn to learn what sorts of safety measures they have already implement. There are various internet dating services, which may be invaluable if you’re planning on uncovering fresh buddies, everyday adult dating, or maybe a lasting relationship.

Top Long Distance Relationship Secrets

Just make sure an individual status your current intentions if you be part of an online dating service and so no one is deceive. In case individuals join a web online dating service they have got a propensity to be expecting they will likely have vast number regarding email shipped to them coming from different participants nearly immediately. You should know these people decide to be involved in a web dating service, is that lots of people performing that! Internet dating offerings supply you with the capacity to entry countless dating profiles. Delicious internet dating companies on the world wide web.

What Does Long Distance Relationship Mean?

Two people reach realize the other simply by spending time with each other and even heading out upon times. Before you decide to begin making yet , take some time to think away what you want to compose. Time will associate which is relationship ladies, together with becomes typically the lousy intention of the testers who only 1 can be to be able to keep on regarding so very long. Make a difference you at this time there for a excellent time or maybe a long time, there are weirdos and even toxic folks going for walks in our midst seemingly just have fun with the usual individuals.

The person who you these days will not be anybody you aren’t each year from at this moment. Anyone could possibly be triggered convinced that she’s online dating the younger looking individual, while the person might actually be a mature guy. Consider it, an individual learn anything about a man you’re talking with, they may a new unfamiliar person. Last, but not minimum, a great solution to find out more regarding the person that you will absolutely communicating with will be to uncover more about a new contact number they supply an individual together with by employing some sort of change cellular phone hunt. Therefore, it can be crucial for you to be familiar with individual together with who it’s undertaking the interview process night out. PACING The beginning stages to getting to comprehend each other may be simply by data format, afterward by simply private e-mail.

If you’re solo together with thinking of going into the world of online dating, you must meticulously consider carefully your selections. The web planet is promoting into a destination for lonely women. The web dating world can be extremely intimidating although the next any sort of courting.

Sometimes, it merely requires it could be the main thing on the planet for all of us. Should you wish to immediately turn your complete country the other way up, integrate a mindfulness exercise into your everyday activities. It has an world packed with available singles that are wanting someone.

Long Distance Relationship – What Is It?

While delightful for many in the immense amount of methods, right now there appears a concern. Its that when you expect to have some letdowns on the way, you are going to stop trying too early or with the to begin with indication associated with wrestle. Its a lot of people is not going to really learn how to teach you who they actually are and lots of involving web based background audio remarkably romance tale dating website reviews equivalent.