การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

   

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ
เพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ซอยเพชรบุรี 18 เขตราชเทวี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ ซอยเพชรบุรี 18 เขตราชเทวี

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (3 เมษายน 2561) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ คุณบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ คุณสมนึก นิยมการ หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตราชเทวี และคุณนิสิต วนิชรานันท์ วิศวกรอาสา เข้าตรวจจุดเกิดเหตุไฟไหม้ราชเทวี อพาร์ทเม้นท์ ใช้เวลากว่า 45 นาทีจึงแล้วเสร็จ

อาคารดังกล่าวมีทั้งหมด 14 ชั้น ต้นเพลิงพบที่ช่องชาร์ป (ช่องเดินสายไฟ) ชั้น 5 โครงสร้างหลักของอาคารยังไม่เสียหายมากนัก สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้งานต่อได้ แต่ต้องตรวจสอบโครงสร้างรองอีกครั้ง เพราะเหล็กบางส่วนโดนความร้อน ทำให้พื้นโก่งตัว ซึ่งก็ต้องใช้วุฒิวิศวกร มาตรวจอย่างละเอียด งปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ทำเรื่องไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

ดร.ธเนศ วีระศิริ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมด้วย ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือในด้านการจัดสัมมนาในหัวข้อ “Smart Cities”
โดยท่านอธิบดี ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการจัดงานวิศวกรรม 2561 ไว้ว่าเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน IT, Digital Park, ด้านความปลอดภัย, การกำจัดขยะ, การเป็น Compact City การรองรับเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ รวมถึงด้านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง การปรับผังเมือง ของกรมโยธาธิการฯ กับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) มีการบูรณาการต่อเนื่องทั้งเรื่องการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง, พื้นเศรษฐกิจพิเศษ, สิทธิประโยชน์พิเศษทางกฎหมายที่เอื้อกับการลงทุนและอื่น ๆ
ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและอาจจะได้เห็นอยู่ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 นี้ไม่ว่าจะเป็นการเสวนา, สัมมนาวิชาการรวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ พร้อมกับให้ความร่วมมือเต็มที่กับการจัดงานในครั้งนี้
3 เมษายน 2561
#วิศวกรรมแห่งชาติ2561

ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน เป็นผู้แทนนายกสมาคมร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

29 มีนาคม 2561  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) พร้อมกันนี้ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

ดร.ธเนศ วีระศิริ เปิดมุมมอง เรื่อง ถนนปลอดภัยสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนา ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ ในรายการ คนหลังข่าว ช่อง TNN24

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.) เปิดมุมมอง เรื่อง ถนนปลอดภัยสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนา ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ รวมระยะทางกว่า 50,000 กิโลเมตร และทางหลวงชนบท อีกกว่า 45,000 กิโลเมตร
(ในรายการ คนหลังข่าว  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  17.00 น.)
รับชมย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/k_pKsxYtkVc