การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า คณะวิทยากร และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจอบรมด้านไฟฟ้าโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

 

การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร” รุ่นที่ 22

3 – 4 มีนาคม 2561 การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร” รุ่นที่ 22 จัดโดยคณะกรรมการสาขาเครื่องกล จบการอบรมด้วยความสำเร็จอย่างยิ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการและ วิทยากร คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา ที่บรรยายหลักสูตรนี้มาอย่างยาวนาน มีวิศวกรเข้าร่วมอบรมแต่ละรุ่นจำนวนมากเนื่องจากเป็นการอบรมที่ลงลึกถึงวิธีการออกแบบจริงระหว่างการอบรม ท่านที่สนใจงานด้านการออบแบบดังกล่าวโปรดติดตามรุ่นต่อๆไปได้ที่ www.eit.ot.th มีหลักสูตรอบรมของทุกสาขารอทุกท่านอยู่นะค่ะ
  

การอบรมหลักสูตรมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 1 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 25-25 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า คณะวิทยากร และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจอบรมด้านไฟฟ้าโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

งานอบรม วิศวกรอาสาภัยพิบัติ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ  2561    จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9
 

 

 

การอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล เจ้าของ hashtag #วิทยากรหล่อบอกต่อด้วย ที่สอนแบบม้วนเดียวจบ ครบทุกเรื่อง MDB หากสนใจอบรมหลักสูตรดีๆ แบบนี้สามารถติดตามข่าวคราวได้ใน www.eit.or.th นะคะ

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26

การอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ ในวันแรก เนื้อหาเรื่องพื้นฐานความรู้กลศาสตร์วัสดุและพื้นฐานความรู้กลศาสตร์ดิน โดยวิทยากร ดร.ธเนศ วีระศิริ บรรยากาศคึกคักสดใสเพราะผู้อบรมได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆ ปักรุ่น 26 แสดงความเป็นทีมเดียวกัน ขออวยพรให้สอบผ่านไปด้วยกันยกรุ่นเลยนะคะ

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

บรรยากาศการอบรมเรื่องการบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ในวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และสาระจากวิทยากร นวพร บุศยสุนทร ที่นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น มาถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหาร และวิศวกรที่แม้ไม่ใช่นักบัญชีก็สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ไม่แพ้มืออาชีพ

อบรมหลักสูตร Google Sketch up

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Google Sketch up เพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน สอนแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพร้อมใช้
ขอบคุณทีมวิทยากรคุณภาพ
คุณเมธี เมธีสวัสดิ์กุล
คุณพัณณ์ชิตา เมธีสวัสดิ์กุล
คุณอรนลิน ก๊กเหลี่ยม
และที่สำคัญขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ให้ความไว้วางใจเลือกมาอบรมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สนุก สร้างสรรค์ สร้างงานคุณภาพ มาอบรมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นะคะ
Click now! www.eit.or.th 👍🏻

สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผนึกความร่วมมือพัฒนามาตรฐานระบบรางไทย..สร้างมาตรฐานระบบรางอาเซียนในอนาคต

“สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผนึกความร่วมมือพัฒนามาตรฐานระบบรางไทย..สร้างมาตรฐานระบบรางอาเซียนในอนาคต” ร่วมลงนามความร่วมมือ”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง

ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และ ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการระบบราง เผยจากแผนการลงทุนของประเทศไทยในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางปี 2018 -2040 รวม 23 โครงการ มูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาทนั้น ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานระบบรางและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตั้งแต่วันนี้ ผ่านการต่อยอดมาตรฐานระบบรางอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเชื่อมระบบคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ ขณะที่โครงการลงทุนระบบรางได้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพและเมืองต่างๆ ในประเทศไทยนั้น สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระบบขนส่ง (MOU) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพราะประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่ก้าวสู่การเป็น Hub ระบบรางของอาเซียนได้ นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา ASEAN Rail Standardization ครั้งที่ 2 ในปลายปี 2561 อีกด้วย

อ่านข่าวเพิมเติมจาก ไทยโพสต์ คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก เดลินิวส์ คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก Kachon.com คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก NBT คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก NBT (ช่วงข่าวค่ำ) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ 10 ข่าวเด่น เที่ยงคืน) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ ลุยข่าวร้อน) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ NEWS LINE) คลิก

 

การแข่งขัน…เขาค้อปั่นใจทะลุร้อย

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการแข่งขันเขาค้อปั่นใจทะลุร้อย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน และผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ โดยเงินรายได้จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

และที่สำคัญขอปรบมือดังๆ ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2 ที่ป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย หากโอกาสหน้ามีงานดีๆ แบบนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกันเยอะๆ นะคะ