กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช มอบทุนนักศึกษาคณะวิศวกรรม

กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช, มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี และคณะกรรมการ
มอบทุนการศึกษาแก่ นายภูริ จิตัมพันธเวช นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววิภาดา ยอดเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคุณปราการ กาญจนวตี กรรมการมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบใบจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจัดทะเบียนการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง ในสาขาดังต่อไปนี้
สาขาที่ 6 เทคนิคการก่อสร้างอาคาร
สาขาที่ 7 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สาขาที่ 14 ไฟฟ้าและสายไฟฟ้ากำลัง
สาขาที่ 44 ระบบขับเคลื่อน ขับหมุนและเบรกยานยนต์
สาขาที่ 47 มลพิษ เสียง และพลังงานยานยนต์
สาขาที่ 51 หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
สาขาที่ 59 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาที่ 61 ระบบการจัดการความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และในปี 2561 นี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมอีกหลากหลายสาขา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สาธารณะดังคำขวัญของสมาคม “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน”

 

It offers you with a lot of mobility, and also this could seem extremely attractive to many pupils.

Do not forget, argument composition composing isn’t as simple as it looks. Below are a few article ideas which they could use. The purpose of this type of article composing, as the specific name suggests, would be to offer information to the visitors. It’s an important variable in writing a flourishing essay. The physique gives the advice that supports what’s said within the introduction together with in the very first word of the paragraph. Continue reading “It offers you with a lot of mobility, and also this could seem extremely attractive to many pupils.”

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”

24-25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” วันแรกอบรมเชิงวิชาการ วันที่สอง Workshop ประกอบโครงสร้างจริง จึงขอขอบคุณวิยากรทุกท่านมี คุณศุภพงษ์ ธาระเขตต์ ,คุณณัฐพล สุทธิธรรม, คุณชัยพร ฤทธิเดช,คุณศุภกิจ เฮงภู่เจิญ,คุณสุทธิชัย คำรัตน์, คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข,คุณกานต์ พงษ์นุ่มนวล มาบรรยายให้ทั้งภาควิชาการและภาคปฎิบัติ พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทศพร ศรีเอี่ยม และทีมงานบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่มาช่วยประกอบโครงสร้างจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเหล็กโครงสร้างทั้งหมด เพื่อจัดทำบ้านเหล็กเป็นร้านกาแฟที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาชิกและวิศวกรที่มาเยือนจะพบกับร้านกาแฟใหม่ในเร็วๆนี้นะค่ะ
 

วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) รุ่นที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 61 จบหลักสูตรโครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) รุ่นที่ 1 จบด้วยการศึกษาดูงานสองที่ในวันเดียวกันในการนำศึกษาดูงานโคงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สถานีวัดมังกร และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
• บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณวิยากรทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้เลยคือคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมระบบรางที่ได้จัดหลักสูตรอบรมดังกล่าวขึ้นให้
วิศวกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานด้านระบบราง และคาดว่าจะมีโครงการอบรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในไม่ช้านี้ท่านที่สนใจโปรดคอยติดตามได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ
   

 

คลินิกช่าง ครั้งที่ 2

วันนี้ อาคารวิศวกรรมสถานฯ บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเราเปิดบ้านต้อนรับสมาชิกและประชาชนทุกท่านเข้ารับบริการ “คลินิกช่าง” อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตั้งใจมอบให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป ได้มีช่องทางรับคำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาสาที่มีความรู้ความสามารถ มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญมี “จิตอาสา” เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการค่ะ

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข Somchit Peumpremsuk อุปนายกและประธานอนุกรรมการคลินิกช่าง นำทีมวิศวกรอาสาใจดี พร้อมความรู้แน่น มาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ตอบทุกปัญหา ทั้งโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ฯลฯ ถามมาวิศวกรอาสายินดีตอบค่ะ

คลินิกช่างเปิดบริการครั้งต่อไปวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานฯ รามคำแหง 39 สนใจลงทะเบียนโทร. 02 184 4600-9 ต่อ 500 คุณนุชนะคะ ^^

จัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ฟรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิติ้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมา คณะกรรมการสาขาโยธาร่วมกับอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ฟรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิติ้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาครั้งนี้ และในวันนี้ คุณอิทธพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ประธานสาขาอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.
, ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ Senior Project Manager จากบริษัท ซีวิล ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด และคุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร ผู้แทนบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังจากสัมมนาทางวิชาการแล้วช่วงบ่ายคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ทาทาฯ ด้วย
     

โครงการหลักสูตร กลศาสตร์สำหรับงานยก

จบอีกหนึ่งหลักสูตรสำหรับ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 61 “กลศาสตร์สำหรับงานยก” ผลงานของคณะอนุกรรมยกหิ้วฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมหนาแน่นมาก ท่านที่พลาดโอกาสการอบรมรุ่นนี้ คอยติดตามข้อมูลการจัดอบรมรุ่นต่อไปได้ที่ www eit.or.th นะค่ะ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีหลักสูตรอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับทุกท่านได้มาเพิ่มพูนความรู้กันตลอดทั้งปี 2561 นะค่ะ

ดร.ธเนศ วีระศิริ ให้เกียรติมอบองค์พระวิษณุกรรมพร้อมลงนามแก่ คุณเวไนย์ มาสสอน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติมอบองค์พระวิษณุกรรมพร้อมลงนามแก่ คุณเวไนย์ มาสสอน ที่ร่วมเช่าบูชาองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หากท่านสนใจเช่าบูชาองค์พระวิษณุกรรม สามารถติดต่อได้ที่ 02 184 4600-9 ต่อ 500 นะคะ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://eit.or.th/bu-engineer-2560.pdf

โครงการอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19

(วันนี้)  มีการอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19 โดยจัดขึ้น 2 วัน ด้วยกันคือ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561  จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9