วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ธเนศ วีระศิริ และคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ทั้งลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างสะพาน และตรวจสอบเชิงลึก

Getting a fake id before turning 21 is a dream every teenager in America waves for. There are numerous fake id websites such as Fakeyourid.com providing replicas of US state ids known as novelty ids.