วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ธเนศ วีระศิริ และคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ทั้งลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างสะพาน และตรวจสอบเชิงลึก