ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบพระพุทธรูป หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เพื่ออวยพ

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบพระพุทธรูป หลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เพื่ออวยพร และเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม และวงการวิศวกรรมต่อไป
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕