[โหนกระแส วันที่ 5 เม.ย.64] โศกนาฏกรรมไฟไหม้ตึกถล่มคร่าหลายชีวิต เร่งหาสาเหตุ-เยียวยาอาสากู้ภัย

[โหนกระแส วันที่ 5 เม.ย.64] โศกนาฏกรรมไฟไหม้ตึกถล่มคร่าหลายชีวิต เร่งหาสาเหตุ-เยียวยาอาสากู้ภัย โดยรศ. เอนก ศิริพานิชกร