โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 17 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจ อบรมก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ โปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ