โครงการอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19

(วันนี้)  มีการอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19 โดยจัดขึ้น 2 วัน ด้วยกันคือ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561  จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9