โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง “ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” รุ่นที่ 1

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงวิชาชีพเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง“ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” รุ่นที่ 1 การอบรมสำหรับวันแรกวันนี้ สาธิตวิธีการใช้ลิฟและบันไดเลื่อน ให้กับผู้เข้าอบรมบรรยากาศการสอนที่เข้มข้น ท่านใดที่พลาดในรุ่นนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.eit.or.th