โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26

การอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ ในวันแรก เนื้อหาเรื่องพื้นฐานความรู้กลศาสตร์วัสดุและพื้นฐานความรู้กลศาสตร์ดิน โดยวิทยากร ดร.ธเนศ วีระศิริ บรรยากาศคึกคักสดใสเพราะผู้อบรมได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆ ปักรุ่น 26 แสดงความเป็นทีมเดียวกัน ขออวยพรให้สอบผ่านไปด้วยกันยกรุ่นเลยนะคะ