โครงการสัมมนาเรื่อง เคเบิลคาร์ จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับโครงการสัมมนาเรื่อง เคเบิลคาร์ จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง พร้อมศึกษาดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วน วิทยากรจาก ตปท เตรียมข้อมูลมาตามที่ได้คุยกันไว้ว่าเราอยากรู้รายละเอียดทางเทคนิคด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เป็นระบบ feeder ใน ต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (life cycle cost) จากที่วิศวกรไทยเรามีข้อมูลเรื่องนี้อยู่น้อยมาก หวังว่าหลังการอบรมผู้เข้าอบรมจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป