แสดงความยินดีกับ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คนใหม่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และนายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คนใหม่ ณ อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ ราชพฤกษ์