“แรงดันน้ำที่กระทำต่อประตูรถเมื่อรถจมน้ำ” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

“แรงดันน้ำที่กระทำต่อประตูรถเมื่อรถจมน้ำ”
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
เป็นที่ทราบกันว่า ในกรณีรถตกน้ำ คนที่อยู่ในรถจะเปิดประตูออกเป็นเรื่องยากมาก แม้แต่คนที่ลงไปช่วยก็ต้องใช้วิธีทุบกระจกรถ เพราะแรงดันน้ำนอกรถมากจนเปิดไม่ไหว จำเป็นต้องหมุนกระจกรถลงยอมให้น้ำเข้าในรถ เพื่อเกิดแรงดันจากในรถที่เพียงพอจะเปิดประตูออกได้ แต่การจะหมุนกระจกลงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปัจจุบันกระจกรถส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้า ขณะรถจมน้ำระบบไฟฟ้าอาจช๊อตหมดจนเปิดไม่ได้ การมีเครื่องทุบกระจกในรถจึงเป็นเรื่องจำเป็น ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ลองคำนวณแรงดันน้ำที่กระทำกับประตูรถแล้ว จึงทราบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดออกจากด้านในตัวรถ
ดูรายการคำนวณตามลิงก์ ebook
https://anyflip.com/eemqh/kfei