แถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ภายในแนวคิด Engineering for Society : Digital Transformation in Engineering โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) จัดการแถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ภายในแนวคิด Engineering for Society : Digital Transformation in Engineering โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานทั้งด้านการสัมมนา และนิทรรศการต่าง ๆ

และได้มีการเสวนา เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 2020 … ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” โดย
ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ดิจิทัลและ 5G ที่จะเปลี่ยนชีวิต ธุรกิจและโลกวิศวกรรม

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ EEC ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี
• AI & Deep Tech กับการพัฒนาการศึกษาบุคลากร รองรับเขตเศรษฐกิจ EEC

ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ประธานกรรมการคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ขับเคลื่อน Smart Cities และ Circular Economy สู่เป้าหมายอย่างไร

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• ดิสรัพงานวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท.

8 สิงหาคม 2562
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ชั้น C ถนนสุขุมวิท

เสวนา เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 2020 … ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น”

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019