แถลงข่าวการจัดงาน “EIT Run: 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ” 28 เมษายน 2566

แถลงข่าวการจัดงาน “EIT Run: 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ”
28 เมษายน 2566
———-
เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
https://www.regis.run/teelakow/eitrun2023
• อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2566
• 3 ระยะทาง 5, 10 และ 26 กม. (Super half)
เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก