เสวนาพิเศษ “เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เสวนาพิเศษ “เครนล้ม! อุบัติภัยซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” จัดโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน และมีการออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 10 บริษัท

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดงานและในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ อ.วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ, อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ, คุณวีรวัฒน ศิริบุญฤทธิ์ General Manager S B SIAM Co.,Ltd, คุณปกรณ์ เชนพูน เลขานุการคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ, ว่าที่ ร้อยตรีสราวุธ ปัญญาวิสิฐสัจจา บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไืทย) จำกัด, อ.วิเชียร บุษยบัณฑูร ดำเนินรายการโดย อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ

ในช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาเครนล้มที่งานก่อสร้างอาคารย่านพระราม 9 และกรณีเครนล้มอื่นๆ” โดยอ.ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ บ.เชฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ และช่วงสุดท้ายหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในช่วงก่อนติดตั้งและขั้นตอนการติดตั้งเครนตามหลักวิศวกรรม” โดย อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งความรู้ในงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุในการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น