เสร็จสิ้นภารกิจ วิศวกรอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

เสร็จสิ้นภารกิจ วิศวกรอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ขอขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ และสนับสนุนในทุกด้านให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

12 ตุลาคม 2562