เสร็จสิ้นภารกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน และเชียงราย ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563

เสร็จสิ้นภารกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน และเชียงราย ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอขอบคุณวิศวกรอาสาที่ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต
2. ดร.ยศกร ชลรัตน
3. นายภูสิทธิ์ กิจสกุล
4. นายเสริมพงษ์ ทัตตะโถมะ
5. นายฤทธี รักษา
6. นายนพโรจน์ ศรีสุพรภัทร์
7. นายณัฐวุฒิ ศรีสารคาม
8. นายวัฒนา ศรีสง่า
9. นายจักรี สีสนมาก
10. นายอาทิตย์ พัฒชา
11. นายปฏิภาณ ภาเรือง

และขอขอบคุณ คุณวรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรหญิง วสท. สำหรับอาหารมื้อเย็นให้กับทีมวิศวกรอาสา และทีมงาน วสท.

13 สิงหาคม 2563