เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.

เริ่มแล้วนะคะ การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อแรกของ วสท.
“การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม” ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย วสท. จัดอบรม สัมมนาให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 สามารถเรียนจากที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้

ได้รับความสนใจ จากผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์ กว่า 50 คน

ท่านที่สนใจ สามารถดูหัวข้ออบรมสัมมนาอื่น ๆ ได้ที่ https://eit.or.th/training/