นายก วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ นำทีมวิศวกรอาสา นำห้องต้นแบบความดันลบไปติดตั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันนี้ 29 มีนาคม 2563 (วันอาทิตย์)
“ขอให้พวกเรามีห้องใหญ่ขึ้น และเพิ่มพื้นที่สำหรับก่อนการเข้า และออกจากตรวจผู้ป่วย (ANTE)” เพื่อเกิดประโยชน์กับสถานพยาบาลให้มากที่สุด ในทันที่ วสท. ได้รับทราบก็เริ่มทำการพัฒนาแบบเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานพยาบาลให้เร็วที่สุด

เมื่อวานนี้ 28 มีนาคม 2563 หลังจากที่ นายก วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ นำทีมวิศวกรอาสา นำห้องต้นแบบความดันลบไปติดตั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับฟังความเห็น และข้อแนะนำในการใช้งานจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนายแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ซึ่งคำแนะนำคือ ขอให้ห้องใหญ่ขึ้น และเพิ่มพื้นที่ก่อนการเข้า และออกจากตรวจผู้ป่วย (ANTE) ทำให้ตู้ต้นแบบที่พัฒนาครั้งที่ 2 ที่ วสท. ปรับปรุงให้มีสวิทช์เปิดปิดพัดลมแบบมีแสงเพื่อแสดงสถานะความดันลบ ซิปเปิดปิดประตู และเต้ารับไฟฟ้า ก็เริ่มการพัฒนาครั้งที่ 3 การขยายห้อง และเพิ่มพื้นที่ ซึ่งพิสูจน์วัตถุประสงค์ในเรื่องตู้ต้นแบบยืดหยุ่น และสามารถขยายพื้นที่ได้ และเพิ่มพื้นที่ได้

ตอนนี้ตู้พัฒนาครั้งที่ 3 การขยายห้อง และเพิ่มพื้นที่ เสร็จแล้ว เตรียมการติดตั้งพัดลม และระบบไฟฟ้า
วันนี้ขอชมเชยภารกิจของ นายก วสท.ในวันหยุด ที่ลงมือควบคุมการก่อสร้าง และผลิตแบบสู้ไม่ถอยจริง ๆ

ตราบใดที่เชื้อโรคยังไม่หยุด พวกเราจะทำงานและก็จะทำจนสุดความสามารถ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดของร้านขายวัสดุก่อสร้างหลายแห่งก็ตาม แต่เพื่อให้คนไทยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว เรื่องแค่นี้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงครับ

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยCOVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.