เปิดตัว คอลัมนิสต์ “ความปกติใหม่ในวิชาชีพวิศวกรรม” ในวิศวกรรมสาร ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

เปิดตัว คอลัมนิสต์ “ความปกติใหม่ในวิชาชีพวิศวกรรม” ในวิศวกรรมสาร
ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาฟังมุมมองต่อวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย และมุมมองทางด้านการศึกษาวิศวกรรมในอดีตปัจจุบัน และในสภาวะปกติใหม่ (new normal)
ฝากติดตามช่องยูทูป วสท. ด้วยนะคะ
https://www.youtube.com/user/eitnews