เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่ วสท. work from home 100% เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดตามประกาศขอความร่วมมือของ ศบค. ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

? เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมาก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่ วสท. work from home 100% เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดตามประกาศขอความร่วมมือของ ศบค. ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564

จึงขอให้สมาชิก ติดต่อตามช่องทาง ดังนี้
? อบรม สัมมนา
– Line square อบรมสัมมนา
– กล่องข้อความ เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/
– โทรศัพท์ 097-261-7914, 090-990-9791
———————
?การเงิน
อีเมล jenjobwong@gmail.com
———————
?ธุรการ
อีเมล patcha@eit.or.th
———————
?มาตรฐาน
อีเมล metta.eit@gmail.com
———————
?ร้านหนังสือ วสท.
– เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/EITBOOKSTORE/
– อีเมล book@eit.or.th
– โทรศัพท์ 086-663-7880
———————
?สมัครสมาชิก
– อีเมล member@eit.or.th
– โทรศัพท์ 0875573596
———————
ผู้จัดการสำนักงาน
คุณอรัญญา โทรศัพท์ 08-1914-0301

ขออภัยในความไม่สะดวก