เตรียมพบกับ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 ภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024” งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด “Driving Sustainability Responsiveness” หรือ “การขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน” 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เตรียมพบกับ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 ภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024”
งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด “Driving Sustainability Responsiveness” หรือ “การขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน”
24-26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
** สัมมนา และชมนิทรรศการ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย **
——————
พบกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน การเจรจาทางธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการประชุมและสัมมนาองค์ความรู้ และเก็บ PDU ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการความยั่งยืนสู่การปฏิบัติในวงการอุตสาหกรรมวิศวกรรมไทยได้อย่างแท้จริง
– สัมมนาด้านวิศวกรรมทุกสาขา การอัปเดตมาตรฐาน และกฎหมายใหม่ ๆ
– กิจกรรมคลินิกช่าง โดยวิศวกรอาสา
– การประกวดนวัตกรรมต่าง ๆ
– การออกบูธแสดงสินค้า
ติดตามรายละเอียด ได้ที่ https://www.internationalengineeringexpo.com/
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด