เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย “ฟังประวัติศาสตร์ กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์”

5 พ.ค.61 ยามบ่ายฟังออเจ้า บรรยายได้อรรถรสมากเข้าใจประวัติศาสตร์มากเลย สมาชิกคอยติดตามนะค่ะ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีกิจกรรมดีๆ มาให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องนะคะ