วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ์เข้าตรวจสอบอาคารสนามแบดมินตัน NP ซอยเรวดี 55 ติวานนท์ ที่พังถล่ม

วันนี้ (13 ก.ย.) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วสท. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารสนามแบดมินตัน NP ซอยเรวดี 55 ติวานนท์ ที่พังถล่มเสียหายจากเหตุการณ์พายุฝน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยสาธารณะ แนะนำการรื้อถอนซากอาคาร ที่จะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง อาจจะเกิดอันตรายจากซากปรักหักพังได้ รวมถึงการกั้นบริเวณ และแนะนำการนำรถที่เสียหายออกจากพื้นที่