อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนร่วมงาน “แผ่นดินไหว กู้ถ้ำหลวง สู่ไฟป่า : กึ่งทศวรรษแผ่นดินไหวเชียงราย”

31 พ.ค. 62 อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนร่วมงาน “แผ่นดินไหว กู้ถ้ำหลวง สู่ไฟป่า : กึ่งทศวรรษแผ่นดินไหวเชียงราย” ณ มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย