อบรม NFPA 101 The Life Safety Code : 2018 Edition

เริ่มแล้ววันนี้การอบรม NFPA 101 The Life Safety Code : 2018 Edition เป็นหลักสูตรที่ได้การรับรองจาก สมาคมป้องกันอัคคีแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หลักสูตรอบรม 3 วัน (22-24 พย.61) ที่โรงแรมดิอิมเมอรัล รัชดา ซึ่งเป็นรุ่นที่ 10 แล้วสำหรับหลักสูตรนี้ ยังมีรอคิวรุ่นต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไทยฯ ได้กำหนดรุ่นต่อไปวันที่ 28-30 มีนาคม 62 ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 02-1844600-9 ต่อ 510 แต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัดนะค่ะ