อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”

24-25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” วันแรกอบรมเชิงวิชาการ วันที่สอง Workshop ประกอบโครงสร้างจริง จึงขอขอบคุณวิยากรทุกท่านมี คุณศุภพงษ์ ธาระเขตต์ ,คุณณัฐพล สุทธิธรรม, คุณชัยพร ฤทธิเดช,คุณศุภกิจ เฮงภู่เจิญ,คุณสุทธิชัย คำรัตน์, คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข,คุณกานต์ พงษ์นุ่มนวล มาบรรยายให้ทั้งภาควิชาการและภาคปฎิบัติ พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทศพร ศรีเอี่ยม และทีมงานบริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่มาช่วยประกอบโครงสร้างจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเหล็กโครงสร้างทั้งหมด เพื่อจัดทำบ้านเหล็กเป็นร้านกาแฟที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาชิกและวิศวกรที่มาเยือนจะพบกับร้านกาแฟใหม่ในเร็วๆนี้นะค่ะ